Monday, October 7, 2019

Báo Zing: 'Có thể xem xét cho tồn tại một phần công trình Mã Pì Lèng Panorama'

Ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang, nói có thể xem xét cho tồn tại một phần của nhà nghỉ Panorama và tháo dỡ diện tích vi phạm cảnh quan thiên nhiên, di sản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-co-the-xem-xet-cho-ton-tai-mot-phan-cong-trinh-ma-pi-leng-panorama-post998677.html

Hoàng Hiệp - Ngọc Tân

Tìm kiếm:✨

  • Hoàng A Chinh, PANORAMA, Sở Xây dựng Hà Giang, Nhà nghỉ, Cảnh quan, Tháo dỡ, Di sản, Thiên nhiên