Saturday, October 5, 2019

Báo Zing: Bên trong khách sạn Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

Chưa được cấp phép xây dựng và hoạt động kinh doanh nhưng khách sạn Panorama Mã Pì Lèng (Hà Giang) luôn kín phòng, khách ra vào tấp nập.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-ben-trong-khach-san-panorama-tren-deo-ma-pi-leng-post998038.html

Hoàng Hiệp

Tìm kiếm:✨

  • Khách sạn Panorama, Đèo Mã Pí Lèng, Tấp nập, Hà Giang, Hoạt động kinh doanh, Ra vào, Cấp phép, Bên trong, Xây dựng