Friday, October 25, 2019

Báo VTC: Bạc Liêu kiến nghị kỷ luật nhiều cán bộ do sai phạm hàng tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kỷ luật nhiều cán bộ vì để xảy ra vi phạm trong điều hành, quản lý các nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng và mua sắm công.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/bac-lieu-kien-nghi-ky-luat-nhieu-can-bo-do-sai-pham-hang-ty-dong-d506399.html

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ký thông báo kết luận thanh tra trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng và mua sắm công tại huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ năm 2015 -2018, cho thấy huyện có các thiếu sót, vi phạm, phải thu hồi hàng tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện để xảy ra vi phạm kéo dài trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giai đoạn từ 1/10/2016 - 31/12/2018).

Bà Thủy chịu trách nhiệm về số tiền xuất toán thu hồi hơn 765 triệu đồng và tham mưu phân bổ kinh phí chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Lê Thanh Hùng - nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 13/4/2018, chịu trách nhiệm về số tiền xuất toán thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng. Ông Hùng quản lý kinh phí được giao chưa cân đối, thanh toán tiếp khách, các đoàn công tác học tập kinh nghiệm chưa đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định.

Là cấp phó phụ trách trực tiếp tham mưu cho chánh văn phòng về công tác quản lý tài chính, ông Lê Thanh Mừng - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện - bị kiến nghị kiểm điểm, kỷ luật do để xảy ra thiếu sót, hạn chế, vi phạm với tổng số tiền hơn hơn 1,5 tỷ đồng (giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018).

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Lợi.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trần Ngọc Ân (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 30/9/2016) và ông Nguyễn Văn Son (Chánh Văn phòng HĐND và UBND giai đoạn từ ngày 14/4/2018 đến ngày 30/9/2018).

Trong đó, ông Ân chịu trách nhiệm về số tiền tiền xuất toán thu hồi gần 340 triệu đồng và tham mưu trong việc phân bổ kinh phí chưa đúng quy định. Ông Son chịu trách nhiệm về số tiền tiền xuất toán thu hồi hơn 300 triệu và quản lý kinh phí được giao chưa cân đối, thanh toán tiếp khách, các đoàn công tác học tập kinh nghiệm chưa đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu còn kiến nghị Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiểm điểm tập thể UBND huyện Vĩnh Lợi và các cá nhân tại thời điểm phụ trách, trọng tâm là Chủ tịch UBND huyện. Đó là ông Trương Văn Nhớ (Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ năm 2015 đến 2017) và ông Từ Minh Phúc (Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi giai đoạn từ giai đoạn từ năm 2017 đến ngày 31/12/2018).

THANH TIẾN

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi, Xuất toán, Trương Văn Nhớ, Từ Minh Phúc, Trần Ngọc Ân, Vĩnh Lợi, Lê Thanh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bạc Liêu, Nguyễn Văn Son, Kiểm điểm, Chủ tịch huyện, Phòng tài chính, Tiếp khách, Chánh văn phòng, Hội đồng nhân dân, Thiếu sót, Kỷ luật, Quản lý tài chính