Tuesday, October 1, 2019

Báo VOV: Hạ Long sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước

Theo đó, thành phố Hạ Long sau khi được mở rộng sẽ có diện tích 1.119,36 km2, dân số hơn 300.200 người.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/ha-long-se-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-tinh-lon-nhat-ca-nuoc-962202.vov

Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước sau khi sáp nhập thêm huyện Hoành Bồ trong năm 2019. Hôm nay, đề án về việc sắp xếp, sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã được đưa ra lấy ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hạ Long hiện đang phát triển mạnh mẽ trong khi nguồn quỹ đất lại hạn chế, đòi hỏi phải mở rộng hơn.

Đề án sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ được tỉnh Quảng Ninh xây dựng bám sát các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn tới năm 2050. Theo đó, thành phố Hạ Long sau khi được mở rộng sẽ có diện tích 1.119,36 km2, dân số hơn 300.200 người, trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đồng thời cũng lớn nhất về số đơn vị hành chính trực thuộc với 33 đơn vị cấp xã. Hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ được sắp xếp và bố trí thống nhất theo mô hình chung, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã. Quảng Ninh phấn đấu triển khai và hoàn thành việc sáp nhập trong năm 2019.

Tại cuộc họp cho ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc sáp nhập là chủ trương lớn được Quảng Ninh tiến hành thận trọng và bám sát hướng dẫn của Trung ương. Trong bối cảnh thành phố Hạ Long hiện đang thiếu quỹ đất và áp lực dân số cao, thành phố mới sẽ mở ra không gian phát triển bằng nguồn đất đai rộng rãi, quy hoạch đô thị quanh vịnh Hạ Long - vịnh Cửa Lục.

Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng từ biển và rừng sẽ giúp phát triển du lịch, đánh thức tiềm năng của rừng quốc gia, văn hóa các dân tộc vùng cao Hoành Bồ, góp phần bảo tồn liên thông di sản Hạ Long và cải thiện các thách thức về ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Hạ Long mới sẽ là mũi nhọn tạo đột phá tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và sự hấp dẫn của môi trường đầu tư. Thời gian tới, Đề án sẽ được tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện theo định hướng sắp xếp hợp lý, không gây xáo trộn và ảnh hưởng đến tâm tư của cán bộ, Đảng viên và nhân dân./.

Tìm kiếm:✨

  • Thành phố trực thuộc, Hoành Bồ, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cấp xã, Sáp nhập, Nguyễn Xuân Ký, Vịnh Cửa Lục, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Hạ Long, Sắp xếp, Quy hoạch đô thị, Quảng Ninh, Dân số, Vịnh hạ long, Nguồn tài nguyên, Bám sát, Trực thuộc, Liên thông, Đánh thức, Thành phố trực thuộc Trung ương