Tuesday, October 15, 2019

Báo VNEWS: Trồng lại rừng thông tại nơi bị phân lô bán nền trái phép ở Đà Lạt

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/trong-lai-rung-thong-tai-noi-bi-phan-lo-ban-nen-trai-phep-o-da-lat

Tìm kiếm:✨

  • Rừng thông, Phân lô, Đà Lạt, Trái phép