Friday, October 25, 2019

Báo VNEWS: Thừa Thiên Huế hướng tới thành phố di sản trực thuộc Trung ương

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thua-thien-hue-huong-toi-thanh-pho-di-san-truc-thuoc-trung-uong

Tìm kiếm:✨

  • Di sản, Thừa Thiên-Huế, Trực thuộc, Trung ương, Thành phố