Thursday, October 10, 2019

Báo VNEWS: Phú Quốc xử lý gần 300 vụ vi phạm pháp luật đất đai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-quoc-xu-ly-gan-300-vu-vi-pham-phap-luat-dat-dai

Tìm kiếm:✨

  • Phú Quốc, Vi phạm pháp luật, Đất đai, Xử lý