Tuesday, October 1, 2019

Báo VNEWS: An Giang kiến nghị được hỗ trợ dân cư vùng sạt lở

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/an-giang-kien-nghi-duoc-ho-tro-dan-cu-vung-sat-lo

Tìm kiếm:✨

  • An Giang, Sạt lở, Dân cư, Kiến nghị, Hỗ trợ