Sunday, October 13, 2019

Báo VNEWS: Du khách thích thú với điểm dừng chân trên đèo Mã Pì Lèng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/du-khach-thich-thu-voi-diem-dung-chan-tren-deo-ma-pi-leng

Trong khi chờ có ý kiến chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các chuyên gia đánh giá, kết luận làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định, đến ngày 9/10, nhà hàng Panorama vẫn mở cửa đón du khách, nhiều du khách thích thú với điểm dừng chân này khi đến Mã Pì Lèng.

Về vị trí xây dựng điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản, Mã Pì Lèng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho rằng, công trình này nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng. Tuy nhiên, theo Điều 36, Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, công trình này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng. Do đó cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo báo cáo khảo sát của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO tháng 2/20218, đã khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng tại khu vực xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng Panorama nêu trên. Căn cứ vào báo cáo khuyến nghị trên, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có các văn bản chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện và yêu cầu hoàn thành trước tháng 7/2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ hai năm 2018

Tính đến thời điểm sáng nay, nhà nhỉ, nhà hàng, điểm dừng chân ngắm cảnh Panorama vẫn mở cửa phục vụ du khách bình thường. Những du khách đến đây đều hài lòng về điểm dừng chân này.

Tìm kiếm:✨

  • Đèo Mã Pì Lèng, Mã Pì Lèng, Mèo Vạc, Nhà hàng Panorama, Hà Giang, PANORAMA, Luật di sản văn hóa, Danh lam thắng cảnh, Tu Sản, Hẻm vực, Công trình, Bộ Văn Hóa, UBND tỉnh Hà Giang, Dừng chân, Thể thao và Du lịch, Cảnh quan, Ngắm cảnh, Nhà nghỉ, Địa chất, Khuyến nghị