Friday, October 18, 2019

Báo VNEWS: Công bố kết luận thanh tra đối với bán đảo Sơn Trà

Chiều 18/10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.UBND TP Đà Nẵng: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; Chủ trì, phối hợp với các bộ (Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng…) kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại Bán đảo Sơn Trà, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch... đã được phê duyệt.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm.Bộ Công an: Điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa do Công ty CP Xây dựng 79 làm Chủ đầu tư và Dự án Khu biệt thự Suối Đá.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-doi-voi-ban-dao-son-tra

Kết luận đã chỉ rõ những khuyết điểm vi phạm của UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành chức năng của thành phố, Chủ đầu tư dự án và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, kết luận xác định, bán đảo Sơn Trà có tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng, an ninh; đã được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành chức năng chưa thực hiện công tác xác định rõ các phân khu chức năng làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên bán đảo Sơn Trà là chưa đúng quy định. Giao đất cho các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với chủ đầu tư một số dự án; giao đất cho cá nhân tại 3 dự án không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2003. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã ban hành quyết định đấu giá đất chưa đúng quy định. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư để thực hiện 5 dự án trên bán đảo Sơn Trà với thời hạn sử dụng đất lâu dài cũng được xác định đã vi phạm Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao:

Tìm kiếm:✨

  • Bán Đảo Sơn Trà, Ghềnh Bàn, Suối Đá, Bãi Đa, UBND TP Đà Nẵng, Thanh tra chính phủ, Du lịch sinh thái, Giao đất, Biệt thự, Luật đất đai, Rừng, Dự án đầu tư, Thanh tra, Đất đai, Chủ đầu tư, Quy hoạch, Quốc phòng, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khuyết điểm, Bảo vệ môi trường