Saturday, October 26, 2019

Báo VietTimes: Đà Nẵng: Quận ủy Ngũ Hành Sơn thi hành kỷ luật 41 đảng viên

Qua kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2015-20120, cấp ủy và UBKT các cấp Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã xem xét, thi hành kỷ luật 41 đảng viên vi phạm, trong khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietTimes, nguồn bài: http://viettimes.vn/da-nang-quan-uy-ngu-hanh-son-thi-hanh-ky-luat-41-dang-vien-370792.html

Trụ sở UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng)

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã kiểm tra 233 tổ chức đảng và 158 đảng viên; giám sát 20 tổ chức đảng và 9 đảng viên về việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác cán bộ; chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống...

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra 165 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 4 tổ chức đảng, 9 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 trường hợp; kiểm tra 4 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 236 tổ chức đảng, 5.416 đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong quận đã xem xét, thi hành kỷ luật 41 đảng viên. Trong đó, khiển trách 34 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp.

Các nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, gây lãng phí; lĩnh vực tài chính... Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng 3 trường hợp.

Riêng đối với nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Ngũ Hành Sơn chưa kiểm tra được tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Hồ Xuân Mai

Tìm kiếm:✨

  • Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Thi hành kỷ luật, Đảng phí, Khai trừ, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đảng viên, Cấp ủy, Kế hoạch hóa gia đình, Tập trung dân chủ, Đảng, Ngũ Hành Sơn, Phẩm chất đạo đức, Có dấu hiệu, Khiển trách, Chức trách, Nhiệm kỳ, Giám sát, Cảnh cáo, Vi phạm, Các cấp