Friday, October 11, 2019

Báo VietnamPlus: Bộ Tư pháp lên tiếng về số liệu ô nhiễm ở Hà Nội chưa được cập nhật

Báo chí phản ánh Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô, trong đó số liệu ô nhiễm không khí ở Hà Nội năm 2019 giống hệt số liệu năm 2005.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamPlus, nguồn bài: http://www.vietnamplus.vn/bo-tu-phap-len-tieng-ve-so-lieu-o-nhiem-o-ha-noi-chua-duoc-cap-nhat/600201.vnp

Các công trình xây dựng là một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 11/10, Bộ Tư pháp đã thông tin tới các cơ quan báo chí về việc một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật trong Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19/7/2019 của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô.

Theo người được ủy quyền phát ngôn Bộ Tư pháp-Phó Chánh Văn phòng phụ trách Nguyễn Quốc Hoàn, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Thực hiện đúng quy trình làm việc, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ (Báo cáo thẩm tra số 2509/BC-UBPL14 ngày 15/8/2019 của Ủy ban) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về Báo cáo số 296/BC-CP (Văn bản số 3076/TB-TTKQH ngày 27/9/2019 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ bổ sung, đánh giá sâu thêm về việc thi hành Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực; đồng thời rà soát, cập nhật các số liệu, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị của Ủy ban Pháp luật, hiện Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan đánh giá bổ sung việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô; rà soát, kiểm tra và cập nhật số liệu, trong đó có số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô mà báo chí đã phản ánh.

Trước đó, ngày 10/10, một số cơ quan báo chí đưa tin về Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô, trong đó có nội dung về một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tìm kiếm:✨

  • Luật Thủ đô, Báo cáo số 296/BC-CP, Bộ tư pháp, Văn bản số 3076/TB-TTKQH, Ủy ban Pháp luật, Thi hành, Ủy ban thường vụ quốc hội, Số liệu, Ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Ô nhiễm, Ô nhiễm không khí, Quốc hội, Thẩm tra, Không khí, Cơ quan báo chí, Rà soát, Giống hệt, Báo chí, Thủ đô