Tuesday, October 15, 2019

Báo TNMT: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre góp phần thu hút đầu tư

Những năm qua, tỉnh Bến Tre được xem là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế. Đạt được kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre (Trung tâm) với việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bàn giao, thu hút đầu tư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh-ben-tre-gop-phan-thu-hut-dau-tu-1275215.html

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre làm tốt chức năng nhiệm vụ

Ông Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre cho biết: Năm 2016, nhằm tạo sự chuyên nghiệp hóa trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án đầu tư, Trung tâm được thành lập trên cơ sở tách bộ phận Quản lý phát triển quỹ đất từ Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh hợp nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố. Việc thành lập mới và sáp nhập về một đầu mối, thống nhất trong nghiệp vụ, quản lý điều hành, tạo điều kiện thuận lợi việc tham mưu tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, phát triển các khu đô thị, khu dân cư trong toàn tỉnh.

Đến ngày 01/01/2019, UBND tỉnh Bến Tre có đề án tổ chức lại Trung tâm trực thuộc Sở TN&MT và chuyển các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện quản lý. Song song với quá trình tổ chức lại về mặt tổ chức, nhân sự, hoàn chỉnh quyết toán, chuyển giao về mặt tài chính, tài sản, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển, hoàn thiện phần mềm “Quản lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư” để đảm bảo hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh và hỗ trợ nhân sự, nghiệp vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện khi có yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Nhơn, năm qua, Trung tâm đã tổ chức thực hiện tốt về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong đó, chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri và TP Bến Tre hoàn chỉnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện công trình đường huyện 173; Công trình Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (Giai đoạn 1).

Hiện tại, Trung tâm đang trực tiếp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại; Khu tái định cư Khu Công nghiệp Phú Thuận. Đồng thời hỗ trợ nhân sự, phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện các công trình trên địa bàn huyện như: Công trình hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (Giai đoạn 1); dự án mở rộng QL 57; cùng các công trình trên địa bàn huyện Ba Tri như: đầu tư xây dựng chợ và chỉnh trang đô thị mới Cầu Xây, thị trấn Ba Tri.

Trung tâm cũng tham mưu tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển

Đặc biệt, đối với các công trình do Trung tâm thực hiện hoặc phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, việc lập phương án bồi thường chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều thực hiện trên “Phần mềm quản lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư” được UBND tỉnh Bến Tre quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh, đủ điều kiện để triển khai áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu đối với các đơn vị có liên quan.

Phần mềm ứng dụng ngoài việc tăng năng suất, hiệu quả trong khâu nhập liệu, còn đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong các khâu tính toán, xử lý số liệu đúng theo quy định của pháp luật nhờ vào việc tự động xử lý số liệu bởi các thuật toán định sẵn, hạn chế các sai số chủ quan như khi thực hiện bằng bảng tính Excel. (Tham khảo phần mềm tại http://ttptquydatbentre.vn:8001/).

Bên cạnh đó, ngày 8/3/2019, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã có Quyết định về việc thành lập và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bến Tre. Theo đó, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bến Tre có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho Trung tâm tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất được giao quản lý để đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Nhơn cũng cho hay, ngoài việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho nhà đầu tư, Trung tâm còn thực hiện vai trò tham mưu thực hiện nghiệp vụ Quỹ phát triển đất, giúp Sở TN&MT tiếp nhận vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Bạch Thanh

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Văn Nhơn, Khu công nghiệp Phú Thuận, Thị trấn Ba Tri, UBND tỉnh Bến Tre, QL 57, Bắc Bến Tre, Ba Tri, Sở TN&MT, Quỹ đất, Giải phóng mặt bằng, Bến Tre, Tái định cư, Bình Đại, Giồng Trôm, Vốn từ, Đấu giá, Microsoft Excel, Tốc độ phát triển, Bồi thường, Phần mềm ứng dụng