Thursday, October 10, 2019

Báo TNMT: Đồng Nai: Thông tin tiến độ thu hồi đất, bồi thường Cảng HKQT Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Thông cáo báo chí về tiến độ triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành (Dự án) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/dong-nai-thong-tin-tien-do-thu-hoi-dat-boi-thuong-cang-hkqt-long-thanh-1275058.html

Một khu dân cư, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng từ vốn Ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện 2017 - 2021, với mục tiêu hoàn thành việc thu hồi đất một lần cho toàn bộ 5.000ha để triển khai xây dựng Cảng HKQT Long Thành và 02 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn (hơn 364ha) để bố trí, giải quyết việc làm, và ổn định cuộc sống người dân trong vùng dự án.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai - Ban Chỉ đạo Dự án, Trưởng Ban là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban là 04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể liên quan, Huyện ủy và UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV). Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Kế hoạch số 13435 ngày 06/12/2018 để tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phân công Sở TN&MT chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 02 khu tái định cư và đất do các tổ chức quản lý, sử dụng thuộc phần diện tích 5.000ha. Đồng thời, phân công UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng thuộc phần diện tích 5.000 ha. Còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư 04 dự án Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 02 Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với việc bồi thường, hỗ trợ 5.000ha Cảng HKQT Long Thành thì thu hồi đất của 18 tổ chức, 5.283 hộ gia đình cá nhân và di dời 03 nghĩa địa. Trong diện tích 5.000ha thì thu hồi của Tổng Công ty cao su Đồng Nai 1.812 ha, hộ gia đình cá nhân 2.955,3ha, đất giao thông sông suối nghĩa trang 106,7ha và đất 17 tổ chức 126ha. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành Thông báo thu hồi đất đối với 18 tổ chức và 5.283 hộ/15.716 thửa đất của hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thuộc phạm vi 5.000ha Cảng HKQT Long Thành.

Hiện tại, đối với phần diện tích 1.810ha của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong năm 2019. Còn đối với diện tích khoảng 519ha của các hộ gia đình cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong Quý I/2020. Như vậy, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực ưu tiên 1.810ha cơ bản đảm đảo yêu cầu bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2020.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đối với phần diện tích còn lại 3.190ha. Trong đó, điện tích đất của Tổng Công ty cao su Đồng Nai 521ha, đất của 17 tổ chức là 126ha (8 doanh nghiệp, 3 cơ sở tôn giáo, 6 trụ sở cơ quan), đất giao thông sông suối nghĩa trang là 106,7ha và diện tích đất 2.436,3ha của 4.378 hộ gia đình cá nhân và di dời 3 nghĩa trang; UBND tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm trong năm 2019 và sẽ hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình duyệt và chi trả trong năm 2020.

Còn đối với 4 dự án thành phần đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã có mặt bằng triển khi xây dựng 02 khu tái định cư. Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phân chia gói thầu để trình duyệt và khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vào cuối năm 2019. Đối với 03 dự án thành phần còn lại, UBND tỉnh Đồng nai sẽ tiếp tục chỉ đạo để có thể khởi công trong năm 2020 đảm bảo hạ tầng đồng bộ khi bố trí tái định cư các hộ dân về sinh sống.

Riêng đối với công tác giải ngân vốn của Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành qua 02 đợt (năm 2018 và năm 2019) là 11.490.000 triệu đồng. Đến nay, các đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án chỉ mới giải ngân được 123.148.471.000 đồng, đạt 1,07% tổng số vốn Trung ương đã bố trí, chủ yếu là chi phí thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thủ tục. Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân được khoảng 1.768.500.000.000 đồng, đạt 15,4% kế hoạch.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Đến nay, đã nhận bàn giao đất sạch đã giải phóng mặt bằng 02 Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn khoảng 358ha và đang rà phá bom mìn để chuẩn bị khởi công cuối năm 2019. Hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đang tập trung tối đa công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất cho toàn bộ dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho 18 tổ chức trong năm 2019. Riêng đối với hộ gia đình cá nhân, sau khi đã khởi công xây dựng hạ tầng tái định cư, song song đó cho các hộ dân bốc thăm tái định cư và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường; UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc giai đoạn 1 trong Quý I/2020 và các hộ dân còn lại trong năm 2020, đảm bảo giao đất sạch giai đoạn 1 với diện tích 1.810ha cho Chủ đầu tư trước ngày 30/10/2020 theo kế hoạch và giao toàn bộ diện tích 5.000ha trong Quý I/2021.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tập trung chỉ đạo triển khai 05 dự án thành phần có cấu phần xây dựng để đồng bộ hạ tầng, phục vụ tốt khi bố trí tái định cư cho các hộ dân khi về sinh sống. Dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn trong năm 2019, 04 dự án thành phần còn lại sẽ khởi công trong năm 2020. Vì vậy, việc giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí có chậm nhưng do nguyên nhân khách quan và phải thực hiện theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án Cảng HKQT Long Thành.

Tường Tú

Tìm kiếm:✨

  • Cảng HKQT Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai, HKQT, Quyết định số 1487/QĐ-TTg, UBND huyện Long Thành, Bình Sơn, Giải phóng mặt bằng, Cảng Hàng không quốc tế, Tái định cư, Nghiên cứu khả thi, Khởi công xây dựng, Nghĩa địa, Bồi thường, Vốn ngân sách, ACV, Hộ gia đình, Thông cáo báo chí, Đồng Nai, Giải ngân, Khởi công