Thursday, October 24, 2019

Báo TNMT: Hà Nội: Phát động phong trào thi đua làm sạch thành phố

Chiều 24/10, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức phát động phong trào làm sạch thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/ha-noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-lam-sach-thanh-pho-294853.html

Hà Nội phát động phong trào thi đua làm sạch thành phố

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng giám đốc Công ty cho biết: Trong đợt thi đua này, các Chi nhánh phải đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 100% khối lượng rác, đất thải phát sinh trong ngày; thu dọn hết rác, đất thải tồn đọng trong các khu vực dân cư.

Ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội chia sẻ về các hoạt động vệ sinh môi trường

Đảm bảo duy trì vận hành tại các bãi chôn lấp rác theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo tiếp nhận và xử lý 100% rác thải vận chuyển về bãi đạt các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Giải quyết kịp thời các sự cố phát sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường thành phố.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Nâng dung tích bãi chôn lấp bằng công nghệ tường chắn có cốt và phủ xanh sau khi đóng bãi tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây; Dự án Dây chuyền phân loại rác bằng giải pháp Trio theo công nghệ Phần Lan tại Cầu Diễn, Hà Nội, với công suất tiếp nhận 900 - 1200 tấn/ngày.

Dự án điểm chuyền tải rác 181 Đê La Thành với công suất tiếp nhận 200 tấn/ngày đêm, nhằm mục tiêu phục vụ việc vận chuyển rác tại quận Đống Đa và một phần quận Ba Đình. Dự án đầu tư Trạm xử lý chất thải lỏng với công suất tiếp nhận 300 m3/ngày, địa điểm tại Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Dự án cải tạo Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn với công suất xử lý 300 m3/ngày đêm, địa điểm xây dựng tại Cầu Diễn, Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội cho biết: Phong trào thi đua góp phần để cán bộ, công nhân môi trường đô thị Hà Nội nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường thành phố. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để những người làm về môi trường Hà Nội có điều kiện phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua cao quý của thành phố.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Việt Xô, Bể phốt, Phân bùn, Nguyễn Hữu Tiến, Cầu Diễn, Làm sạch, Phong trào thi đua, Lấp rác, Tường chắn, Thải, Tiêu chuẩn Việt Nam, Nam Sơn, Xuân sơn, Đê La Thành, Thị xã Sơn Tây, Xử lý chất thải, Thi đua, Chất thải rắn, Rác, Chôn