Wednesday, October 30, 2019

Báo TNMT: Cảng Phú Thái 'hé lộ' nhiều sai phạm - Bài 2: Dự án bị 'biến tướng' xây dựng trái phép

Dự án này còn bị 'biến tướng' chiếm dụng hàng chục nghìn m2 đất của cá nhân, tập thể và xây dựng công trình trái phép vi phạm xây dựng, đê điều.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/cang-phu-thai-he-lo-nhieu-sai-pham-bai-2-du-an-bi-bien-tuong-xay-dung-trai-phep-295150.html

Khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Dự án cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương do ông Đặng Đức Chúc làm Chủ đầu tư đã ủy quyền cho con trai là Đặng Hùng Thắng, Giám đốc Xí nghiệp tư nhân cơ khí Thắng Lợi (Xí nghiệp Thắng Lợi) triển khai, thực hiện, hoạt động…

Từ năm 2004 đến nay, Dự án với hàng loạt công trình trái phép, chiếm dụng hàng chục nghìn m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất & Kinh doanh Thương mại Thế Anh và UBND thị trấn Phú Thái quản lý, để làm cầu cảng, bến bãi…

Xí nghiệp Thắng lợi chiếm dụng chục nghìn m2 đất, xây dựng nhiều công trình trái phép ở Cảng nội địa Phú Thái

Kết luận số 518/KL – TTr, ngày 12/8/2019 của Thanh tra tỉnh Hải Dương, đã chỉ rõ:“… Khi được chấp thuận chủ trương Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, ngày 20/12004, ông Đặng Đức Chúc đã có Giấy ủy quyền cho con trai là ông Đặng Hùng Thắng, Giám đốc, Xí nghiệp Thắng Lợi, nội dung: “Thực hiện đầu tư san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở vật chất, các công trình, như: Âu thuyền, triền đà, trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị, tuyển dụng công nhân, người lao động theo yêu cầu sản xuất và thực hiện các khoản nghĩa vụ, với cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.”

Sau khi có Giấy ủy quyền của ông Đặng Đức Chúc, ông Đặng Hùng Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Thắng Lợi đã trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu vực Cảng thủy nội địa Phú Thái. Diện tích đất Xí nghiệp Thắng Lợi đang sử dụng vào mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổng diện tích hiện trạng 79.937m2.

Hiện trạng toàn bộ khu vực Cảng thủy nội địa Phú Thái bao gồm: Diện tích 46.764m2 đất thuộc Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy (địa điểm tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành do ông Đặng Đức Chúc làm chủ đầu tư theo Quyết định 648/QĐ – UB ngày 15/12/2003 của UBND huyện Kim Thành) gồm: diện tích đất cho thuê 16.096m2, diện tích làm đường giao thông 2.762m2 và 27.906m2 đất thuộc hành lang bảo vệ cầu và sông. Một phần diện tích đất của Hợp tác xã Hồng Hà, diện tích đất UBND thị trấn Phú Thái quản lý và diện tích đất UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty Thế Anh thuê đất là 12.404m2.

Trên diện tích 79.937m2, Xí nghiệp Thắng Lợi sử dụng xây dựng các công trình: Nhà điều hành 2 tầng bê tông, diện tích 150m2, nhà công trình phụ cấp 4 diện tích 42m2 + 46m2 + 49m2: nhà để xe và kho khung sắt mái tôn diện tích 562m2 + 73m2 + 226m2 + 86m2 + 62m2 + 91m2 + 75m2 + 38m2 + 21m2. Nhà trông coi cấp 4 diện tích 50m2, 2 trạm biến áp; 1 trạm cân, 3 Âu tàu, 5 cầu tàu, 2 bến đậu tàu; đường bê tông diện tích 14.273m2. đường nhựa diện tích 8.782m2, bãi tập kết vật liệu, hệ thồng chiếu sáng.

Các công trình xây dựng từ năm 2004 đến nay, do Xí nghiệp Thắng Lợi tự thực hiện; trình tự, thủ tục về xây dựng và thiết kế cơ sở - dự toán và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – dự toán xây lắp công trình, hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ quyết toán và hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 và các Điều 54, 59, 57, 61, 62, 63, 72 Luật xây dựng năm 2003.

Xí nghiệp Thắng Lợi đã sử dụng diện tích 79.937m2 đất, đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chưa có đầy đủ thủ tục hợp pháp và được cấp có thẩm quyền cho phép, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người sử dụng đất là thực hiện chưa đúng quy định của Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013.”

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương về Xí nghiệp Thắng Lợi

Theo ông Đặng Đức Chúc khi làm việc đoàn Thanh tra tỉnh Hải Dương, cho rằng: UBND huyện Kim Thành cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã ghi: “hộ gia đình ông Đặng Đức Chúc” nên mọi thành viên trong gia đình đều có quyền tham gia đầu tư, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh trên phần đất của Dự án đã được thuê, được giao và hoạt động Cảng thủy nội địa Phú Thái.

Lý do này không đúng theo quy định vì Xí nghiệp Thắng Lợi do ông Đặng Hùng Thắng làm Giám đốc sử dụng 79.937m2 đất chưa có đầy đủ thủ tục hợp pháp, được cấp thẩm quyền cho phép. Dự án cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy, địa điểm thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành và Cảng thủy nội địa Phú Thái được cho thuê đất và cấp cảng cho ông Đặng Đức Chúc làm chủ Dự án và chủ cảng. Do đó, sử dụng đất của Dự án đã được thuê, được giao thuộc trách nhiệm của ông Đặng Đức Chúc theo quy định của pháp luật, chứ không thể là ông Đặng Hùng Thắng (con trai ông Chúc).

Cùng với đó, ông Đặng Hùng Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Thắng Lợi được ông Đặng Đức Chúc viết Giấy ủy quyền ngày 20/1/2004 và ngày 5/6/2008, nhưng Giấy ủy quyền đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật (Điều 582 Bộ Luật Dân sự năm 2005): “Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định, nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền.”

Không dừng lại sai phạm chuyển đổi chủ Dự án không đúng theo quy định, Xí nghiệp Thắng Lợi đã thực hiện xây dựng công trình để hoạt động sản xuất, kinh doanh trên diện tích 79.937m2 đất, nhưng không thực hiện theo trình tự, thủ tục và hồ sơ về xây dựng, thiết kế cơ sở - dự toán, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công – dự toán xây lắp công trình, hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ quyết toán và hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Luật xây dựng năm 2003, Luật đê điều năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã được Hạt Quản lý đê huyện Kim Thành, UBND huyện Kim Thành, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường, kiểm tra phát hiện nhưng chưa được xử lý theo quy định.”

Nguyên nhân do đâu, 15 năm qua, Cảng thủy nội địa Phú Thái “nghiễm nhiên” tồn tại với hàng loạt sai phạm: Chủ dự án khi được phê duyệt Dự án lại ủy quyền cho người khác làm, lấn chiếm đất của cá nhân, tập thể… xây dựng các công trình trái phép, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều, đất đai? Ai là người chịu trách nhiệm?

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin.

Tìm kiếm:✨

  • Cảng Phú Thái, Đặng Đức Chúc, Thị trấn Phú Thái, Thanh tra tỉnh Hải Dương, Luật Xây dựng năm 2003, UBND thị trấn Phú Thái, UBND Huyện Kim Thành, Luật Đê điều, Kim Thành, Biến tướng, Giấy ủy quyền, TTR, Hoàn công, Triền đà, Chiếm dụng, Đê điều, Báo điện tử Tài nguyên, Thiết kế kỹ thuật, Quyết toán, Đất thuộc