Tuesday, October 15, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhiều sai phạm tại huyện Vĩnh Lợi

Ngày 16/10, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu thông báo Kết luận Thanh tra số 34/TB-TTT về việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng và mua sắm công trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, giai đoạn 2015-2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/phap-luat/thanh-tra-tinh-bac-lieu-phat-hien-nhieu-sai-pham-tai-huyen-vinh-loi-20191016105041380.htm

Kết luận Thanh tra đối với UBND huyện Vĩnh Lợi, nêu rõ: Thiếu chặt chẽ, để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành, quản lý các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công đối với các cơ quan trực thuộc, đơn vị cấp dưới.

Cụ thể, UBND huyện cho tạm ứng ngân sách (chủ yếu giai đoạn 2011-2015), chi không có hồ sơ tại công trình cầu chữ Y (xã Châu Thới) phục vụ chào mừng Festival năm 2014 với số tiền 5 tỷ đồng; chi giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình điện gió số tiền hơn 3,7 tỷ đồng; cho hai doanh nghiệp ứng ngân sách sai quy định, đến nay chưa hoàn ứng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; cho công Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Lê Kiệt tạm ứng, đến nay công trình đã thanh toán nhưng chưa hoàn ứng 490 triệu đồng và các khoản tạm ứng khác hơn 8,5 tỷ đồng, cần phải thanh toán hoặc thu hồi, nộp ngân sách theo quy định…

Đối với các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn, Kết luận Thanh tra cho thấy, đã để xảy ra thanh toán chi tiếp khách, mua sắm nhỏ, mua sắm hàng hóa, dịch vụ…chưa đảm bảo thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính, với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng; thanh toán công tác phí, mua sắm, sửa chữa, dịch vụ, hỗ trợ khác sai chế độ, định mức quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, với số tiền hơn 85 triệu đồng…

Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế - dự toán kiểm tra chưa chặt chẽ, để đơn vị tư vấn lập tự toán thừa khối lượng so với hồ sơ thiết kế dẫn đến giao thầu, ký hợp đồng thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán thừa khối lượng cho đơn vị thi công, vi phạm tại Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chủ đầu tư các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn thiếu kiểm tra trong công tác giám sát, nghiệm thu khối lượng dẫn đến đơn vị thi công thanh toán thừa khối lượng, thực hiện thiếu khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế - dự toán, vi phạm tại Khoản 1, 2, 4, Điều 33 Nghị định số 59/2015 NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng… với số tiền vi hơn 275 triệu đồng (chưa trừ thuế VAT 10%), cần phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Lợi tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra theo quy định. UBND huyện cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý tài chính, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng theo quy định.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện thanh, quyết toán các công trình xây dựng đã đưa vào sử dụng hoặc các công trình thi công dở dang, không thể thi công tiếp để hoàn vốn ngân sách nhà nước, chỉ đạo UBND huyện thu hồi các khoản nợ tạm ứng đối với các đơn vị trực thuộc và hai doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân Chí Tôn hơn 1,3 tỷ đồng và doanh nghiệp tư nhân Phan Văn Hiền 1,2 tỷ đồng), dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể UBND huyện Vĩnh Lợi và các cá nhân tại thời điểm phụ trách; kiến nghị UBND huyện Vĩnh Lợi kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, trung tâm và UBND xã, thị trấn kiểm điểm nghiêm túc tùy theo mức độ vi phạm của từng cá nhân có liên quan được phân công, giao trách nhiệm tham mưu, quản lý các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên…

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Lê Kiệt, UBND tỉnh Bạc Liêu, Phan Văn Hiền, Châu Thới, Tạm ứng, Chí tôn, Tiếp khách, Lập tự, Giao thầu, Cầu chữ Y, Nộp ngân sách, Công tác phí, Kiểm điểm, Phòng tài chính, Đơn vị thi công, Quyết toán