Wednesday, October 9, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Tây Ninh cấm lợi dụng dự án nuôi trồng thủy sản, hạ cấp mặt bằng để bán đất

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản kết luận về việc thực hiện các dự án đầu tư chăn nuôi gà, lợn, giết mổ, đào ao nuôi trồng thủy sản, hạ cấp mặt bằng để sản xuất nông nghiệp và tận thu đất dôi dư từ các dự án.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/kinh-te/tay-ninh-cam-loi-dung-du-an-nuoi-trong-thuy-san-ha-cap-mat-bang-de-ban-dat-20191010103110646.htm

Theo đó, tỉnh cấm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng việc thực hiện các dự án chăn nuôi lợn, gà, nuôi trồng thủy sản, hạ cấp mặt bằng … để bán đất dôi dư, trục lợi.

Cụ thể, đối với dự án nuôi trồng thủy sản, chỉ xem xét phê duyệt chủ trương ở các khu vực, vùng có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, thâm canh năng suất cao, gần các kênh chính, kênh cấp một; khu vực cập sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông.

Chủ dự án phải thiết kế xây dựng ao nuôi theo đúng quy định; lượng đất đào lên phải được sử dụng cho đắp bờ ao, làm mặt bằng; đất đôi dư phải tập kết tại chỗ. Khi dự án không còn hoạt động, chủ dự án phải san lấp lại để chuyển sang sản xuất nông nghiệp hoặc làm mặt bằng hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác.

Đối với đất hạ cấp mặt bằng, thực hiện theo phương án san gạt từ độ cao xuống độ thấp hơn để đồng ruộng bằng phẳng, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, lượng đất dôi dư không được cho tận dụng làm vật liệu san lấp hoặc làm nguồn vật liệu khác.

Dự án có đào hầm xử lý nước thải, đất dôi dư sau khi thực hiện xong phải được tập kết tại chỗ, để khi kết thúc có nguồn đất hoàn lại vị trí đã đào. Trường hợp có nhu cầu vận chuyển đất dôi dư ra ngoài dự án làm vật liệu san lấp hoặc làm nguồn nguyên liệu khác thì phải được các ngành liên quan khảo sát, kiểm tra, thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận.

Các dự án chăn nuôi lợn, gà phải bảo đảm về khoảng cách đến nguồn nước, khu dân cư, bệnh viện, trường học, đường giao thông chính, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy định; chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, kiểm soát phòng trừ dịch bệnh.

Dự án giết mổ cần đẩy mạnh cải tiến, nâng cấp dây chuyền, công nghệ giết mổ tiên tiến, hiện đại; giảm dần cơ sở giết mổ quy mô nhỏ lẻ, lạc hậu, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Mấy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, trước đây do có một số người dân, doanh nghiệp lợi dụng việc lập dự án xin phép đào ao nuôi trồng thủy sản, hạ cấp mặt bằng ruộng, đào hầm biogas xử lý nước thải… để lấy đất “dôi dư” đem ra bán bên ngoài san lấp mặt bằng, trục lợi. UBND tỉnh đã có thời gian tạm dừng cho chủ trương thực hiện các dự án mới kể trên để chấn chỉnh.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Hạ cấp, Dôi dư, Bán đất, Đào hầm, Giết mổ, Nuôi trồng, Tây Ninh, Chủ dự án, San lấp, Tận thu, Sông Vàm Cỏ Đông, Kênh chính, Biogas, Bờ ao, Xử lý nước thải, Thủy sản, Thiết kế xây dựng, Mặt bằng, Chăn nuôi, Trục lợi