Monday, October 14, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Ban hành bộ tiêu chí, mẫu thiết kế cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3041/QĐ-BCT áp dụng bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Bộ Công Thương. Theo đó, trong Bộ tiêu chí có tiêu chí bắt buộc và tiêu chí không bắt buộc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/kinh-te/ban-hanh-bo-tieu-chi-mau-thiet-ke-cho-diem-gioi-thieu-va-ban-san-pham-ocop-20191014205444303.htm

Phần thi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm OCOP cấp huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN

Theo đó, tiêu chí bắt buộc bao gồm một số thuộc tính như: tính mới, không trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các thiết kế biển hiệu dấu hiệu đặc trưng quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới; chưa được công bố công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào; tính đặc trưng của sản phẩm OCOP; tính khái quát; tính thẩm mỹ; tính pháp lý...

Về kích cỡ biển hiệu: sử dụng modul đơn vị vuông, với tỷ lệ vàng là 1:1,61 hoặc tỷ lệ 1:10. Màu sắc phông nền và thông tin trong biển hiệu thiết kế dựa trên màu sắc đặc trưng của thương hiệu OCOP...

Còn tiêu chí không bắt buộc là hình ảnh về sản phẩm OCOP của mỗi địa phương.

Quyết định này áp dụng cho các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên toàn quốc do Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí xây dựng hoặc các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP xây dựng từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, phù hợp với các tiêu chí theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt.

Bộ Công Thương giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai việc thiết kế biển hiệu theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Uyên Hương (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • OCOP, Mẫu thiết kế, Biển hiệu, Sơn La., Yên Châu, Thủ công nghiệp, Thuộc tính, Thông tin đại chúng, Trùng lặp, Bộ công thương, Tượng, Bắt buộc, Khái quát, Vuông, Tiêu chí, Cấp huyện, Đặc trưng, Kích cỡ, Nhầm lẫn, Gian hàng