Friday, October 4, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: 43 ha đất công bị chuyển nhượng giá 'bèo' gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng

Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tỉnh ủy Bình Dương đã đem 43 ha đất công bán cho doanh nghiệp khác với giá 'bèo' gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/43-ha-dat-cong-bi-chuyen-nhuong-gia-beo-gay-that-thoat-hang-ngan-ty-dong-20191004210017138.htm

TTXVN/ Báo Tin tức

Tìm kiếm:✨

  • Xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng công ty Sản xuất, Tỉnh ủy Bình Dương, Đất công, Thất thoát, Doanh nghiệp nhà nước, Ngân sách nhà nước, Chuyển nhượng, Doanh nghiệp