Tuesday, October 8, 2019

Báo Tiền Phong: Cán bộ liên quan vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ xử lý thế nào?

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo một số giải pháp để xử lý vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra tại địa phương...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-bo-lien-quan-vu-thanh-tra-bo-xay-dung-nhan-hoi-lo-xu-ly-the-nao-1472966.tpo

Xử lý nghiêm vụ Thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn.

Về hoạt động thanh, kiểm tra, ông Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá toàn diện về tổ chức bộ máy cán bộ Thanh tra để có phương án kiện toàn, củng cố, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo quy định và bảo đảm chất lượng, trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình hoạt động của Thanh tra Bộ, các đoàn thanh tra; rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng và Thanh tra Bộ về xây dựng chỉnh đốn Đảng…

“Bộ Xây dựng đã chỉ đạo một số giải pháp để xử lý vụ việc Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra tại địa phương và sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo kết luật của các cơ quan chức năng có thẩm quyền”, Bộ trưởng Hà khẳng định.

Về lĩnh vực nhà ở xã hội, theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, giai đoạn 2018-2020, Quốc hội và Chính phủ đã phê duyệt vốn ngân sách, bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội 1.262 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ nhà ở với lãi suất ưu đãi. Con số này mới đáp ứng được 13% so với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, trong năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội mới chỉ được giao 500 tỷ đồng, còn 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định vẫn chưa được bố trí nguồn vốn cấp bù cho vay. Do đó, nhiều dự án nhà ở xã hội không thể triển khai thực hiện do không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, trong khi nhu cầu của người thu nhập thấp vẫn rất lớn.

Cũng theo ông Hà, Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng nhà ở xã hội. Đồng thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của từng đối tượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Luân Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Thanh Tra bộ Xây dựng, Hối lộ, Bộ xây dựng, Vĩnh Phúc, Thanh tra, Phạm Hồng Hà, Nhà ở xã hội, Thực hiện kế hoạch, Chính sách xã hội, Lãi suất ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội việt nam, Vụ việc, Trong sạch, Vốn ngân sách, Vững mạnh, Vi phạm pháp luật, Cơ quan trung ương, Chỉnh đốn, Cho vay, Kiện toàn