Saturday, October 26, 2019

Báo Tiền Phong: Buộc tháo dỡ, di dời hàng chục bè nổi tại di tích quốc gia hồ Tuyền Lâm

Hàng chục bè nổi, nhà chòi, vó bè đang hoạt động không phép tại hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) sẽ bị cưỡng chế di dời nếu các chủ sở hữu không tự giác tháo dỡ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/buoc-thao-do-di-doi-hang-chuc-be-noi-tai-di-tich-quoc-gia-ho-tuyen-lam-1479914.tpo

Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng chủ trì phối hợp cùng Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, chính quyền các Phường 3 và 4 (TP.Đà Lạt) và các đơn vị liên quan lập biên bản, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tự tháo dỡ, di dời các bè nổi, nhà chòi, vó bè hoạt động không phép tại hồ Tuyền Lâm.

Thời gian hạn định cho việc tháo dỡ, di dời kéo dài đến cuối tháng 11/2019. Sau thời điểm này, nếu chủ sở hữu các bè nổi, nhà chòi, vó bè không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế giải tỏa theo quy định.

Đến nay có 23 bè nổi, 4 vó bè và 2 chòi nổi… được đưa vào hoạt động tại hồ Tuyền Lâm nhưng chưa được cấp phép. Các hạng mục xây dựng này không phù hợp với quy hoạch, làm ảnh hưởng đến công tác khai thác, quản lý, vận hành hồ cũng như chất lượng nguồn nước, vệ sinh môi trường và mỹ quan của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Nhà nổi tại di tích quốc gia hồ Tuyền Lâm

Mặt khác, Sở NN&PTNT Lâm Đồng cũng đề nghị Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng rà soát 12 hợp đồng cho thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh mà đơn vị đã ký kết với 11 tổ chức, cá nhân trong thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm để tiến hành các thủ tục thanh lý, chấm dứt hợp đồng. Nguyên nhân, nhiều tổ chức, cá nhân đã vi phạm hợp đồng như tự ý xây chòi, quán, bè nổi, cầu sắt trong lòng hồ Tuyền Lâm.

Đối với với hợp đồng thuê mặt nước kinh doanh đạp vịt, thuyền chèo và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bằng du thuyền, Sở NN&PTNT chỉ đạo Trung tâm yêu cầu đối tác thực hiện các thủ tục để cấp phép hoạt động tạm thời cho đến khi UBND tỉnh ban hành đề án quản lý, khai thác các công trình dịch vụ công cộng tại khu vực này.

Bãi thuyền du lịch trên hồ Tuyền Lâm.

Kim Anh

Tìm kiếm:✨

  • Sở NN&PTNT Lâm Đồng, Hồ Tuyền Lâm, Nhà chòi, Thuyền chèo, Hạn định, Tháo dỡ, TP.Đà Lạt, Sở NN&PTNT, Di tích, Cưỡng chế, Di dời, Tự giác, Chủ sở hữu, Thắng cảnh, Mỹ quan, Đà Lạt, Du thuyền, Thanh lý, Cấp phép, Đạp