Friday, October 25, 2019

Báo Thanh Tra: Xin không thu hồi khoản hỗ trợ lãi vay thực hiện Dự án KCN Cái Lân

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đề xuất xử lý đối với kiến nghị thu hồi khoản kinh phí ngân sách hỗ trợ lãi vay thực hiện Dự án Khu công nghiệp (KCN) Cái Lân tại Kết luận số 2096 của Thanh tra Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/sau-thanh-tra/xin-khong-thu-hoi-khoan-ho-tro-lai-vay-thuc-hien-du-an-kcn-cai-lan_t114c1142n155760

Một góc KCN Cái Lân.

Tại Kết luận số 2096 ngày 5/9/2014 về công tác quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ninh (thời kỳ 2001-2010), Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền trên 17,5 tỷ đồng của Cty Cổ phần (CP) Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để thực hiện Dự án KCN Cái Lân, TP Hạ Long.

Thực hiện kiến nghị này của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Cty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nộp số tiền trên về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay, Cty này chưa nộp. Lý do Cty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đưa ra là năm 2005, Cty này từ một doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển thành Cty CP có vốn nhà Nước và đến quý I/2016, Nhà nước đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Cty. Hiện, vốn của doanh nghiệp do 100% các cổ đông đóng góp.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo, rà soát, xác định số tiền hỗ trợ trên có được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi CP hóa hay không để xử lý. Theo kết quả rà soát, số tiền 17,5 tỷ đồng nói trên tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp không tính vào vốn Nhà nước để CP hóa và không xác định tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào thời điểm chính thức chuyển sang Cty CP. UBND tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan thời kỳ 2001-2010; xác định rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm chấn chỉnh công tác tham mưu, quản lý của các cơ quan có liên quan.

Tại văn bản báo cáo, UBND tỉnh Quảng Ninh nêu: Trong hoàn cảnh doanh nghiệp đã thực hiện CP hóa, chuyển đổi nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều khó khăn, việc thu hồi số tiền 17,5 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng giai đoạn 2001-2004 của Cty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh mà doanh nghiệp đã hạch toán vào các kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi chuyển đổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người lao động.

Do vậy UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ xem xét, chấp thuận không hồi tố số tiền 17,5 tỷ đồng ngân sách tỉnh Quảng Ninh đã chi hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho Cty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Được biết, trong văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ninh không báo cáo cụ thể việc đơn vị này đã “nghiêm túc tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể có liên quan thời kỳ 2001-2010; xác định rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm chấn chỉnh công tác tham mưu, quản lý của các cơ quan có liên quan” như thế nào.

Thân Giang

Tìm kiếm:✨

  • Khu công nghiệp cái lân, Cái Lân, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra chính phủ, Vốn nhà nước, Hồi tố, Lãi, Kiểm điểm, Vay, Công ty cổ phần, Thu hồi, Thoái, Hạch toán, Chấn chỉnh, Rút kinh nghiệm, Khu công nghiệp, Lãi suất, Sản xuất kinh doanh, Tạm giữ, Tham mưu