Friday, October 18, 2019

Báo Thanh Tra: Tiên Phước, Quảng Nam: 'Ưu tiên' cho các nhà thầu chiếm dụng vốn của Nhà nước

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến năm 2018 tại UBND huyện Tiên Phước và chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/tien-phuoc-quang-nam-uu-tien-cho-cac-nha-thau-chiem-dung-von-cua-nha-nuoc_t114c1002n155458

Nợ đọng XDCB của huyện tăng qua các năm

Kết luận chỉ ra, năm 2016- 2018, UBND huyện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 527,7 tỷ đồng/660,1 tỷ đồng, đạt 79,94% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, qua đối chiếu việc quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị dự toán cho thấy, có trường hợp phân bổ kế hoạch vốn khi chưa đảm bảo việc triển khai thi công, tạm ứng vốn kéo dài nhiều năm; đến nay công trình chưa thực hiện nhưng chủ đầu tư, UBND huyện không thu hồi vốn tạm ứng theo Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Cụ thể:

UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu Công ty CP Xây dựng công trình (XDCT) Kim Thiên Phú số tiền lớn 23,9 tỷ đồng của các công trình khi chưa có mặt bằng (Đài Truyền thanh huyện Tiên Phước, phát huy giá trị khu di tích cụ Huỳnh, đường từ QL 40B - Cụm CN Tài Đa giai đoạn 2); chưa triển khai thực hiện giai đoạn 1 nhưng đã cho ứng vốn giai đoạn 2 (Trường Mầm non Tiên Kỳ giai đoạn 1 và 2); tạm ứng vốn cho Công ty CP Tân Tiến Chu Lai 600 triệu đồng để xây dựng Trường Mầm non Tiên Thọ kéo dài nhiều năm, không triển khai xây dựng.

“Việc tạm ứng vốn khi chưa đủ điều kiện thi công nhưng không thu hồi, tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn của Nhà nước”, Thanh tra tỉnh kết luận.

Đặc biệt, qua số liệu nợ xây dựng cơ bản (XDCB) cho thấy, nợ đọng XDCB của huyện tăng qua các năm: Khối lượng nợ phát sinh sau thời điểm 31/12/2015 (năm 2016): 20,960 tỷ đồng; khối lượng nợ phát sinh sau thời điểm 31/12/2016 (năm 2017): 33,888 tỷ đồng; khối lượng nợ phát sinh sau thời điểm 31/12/2017 (năm 2018): 28,883 tỷ; khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại thời điểm 31/12/2018 là 81,936 tỷ đồng.

Mặt khác, UBND huyện chưa thực hiện phương án trả nợ dứt điểm đối với một số công trình nợ đọng kéo dài quá 3 năm.

Thu hồi toàn bộ chi phí lập hồ sơ tại nhiều công trình

Kết luận chỉ ra, công tác đánh giá hồ sơ dự thầu còn có một số trường hợp chưa đảm bảo về hồ sơ năng lực; công tác lựa chọn nhà thầu và thẩm định lựa chọn nhà thầu của một số công trình chưa xem xét, đánh giá, làm rõ về đơn giá dự thầu và việc áp dụng định mức kỹ thuật.

Tại công trình Nhà đa năng trung tâm văn hóa huyện Tiên Phước do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện (BQL ĐTXD) làm chủ đầu tư có hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu là Công ty CP XDCT Kim Thiên Phú chưa đáp ứng các tiêu chí như cơ quan thuế xác nhận nhà thầu đến thời điểm dự thầu đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); không có hồ sơ tài liệu chứng minh năng lực thiết bị của nhà thầu. Do đó, không đảm bảo về năng lực kỹ thuật nhưng đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu đánh giá đạt là không đúng quy định.

Tại công trình cầu Sông Tum do BQL ĐTXD huyện làm chủ đầu tư, Công ty CP XDCT Kim Thiên Phú dự thầu với công trình Sửa chữa cầu ngầm Sông Tum theo Hợp đồng số 09/2014/HĐ-XD ngày 20/6/2014 với BQL ĐTXD huyện Tiên Phước là không đảm bảo về độ phức tạp, quy mô công việc. Nhưng, Công ty TNHH TV ĐTXD Thu Bồn là đơn vị đánh giá lại đánh giá đạt các tiêu chí nêu trên trong Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 22/6/2016 là không đảm bảo các quy định về đấu thầu.

Tại công trình Khán đài Sân vận động huyện Tiên Phước do BQL ĐTXD làm chủ đầu tư: Hồ sơ đề xuất ngày 18/12/2013 của Công ty CP XDCT Kim Thiên Phú không thể hiện kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, do đó không đảm bảo về năng lực để thực hiện xây dựng công trình.

Nhưng, Công ty TNHH TV Thiết kế Kỹ thuật Quảng Nam là đơn vị đánh giá hồ sơ đề xuất đều đánh giá đạt các tiêu chí kinh nghiệm, năng lực kỷ thuật, năng lực tài chính theo hồ sơ dự thầu của Công ty CP XDCT công trình Kim Thiên Phú.

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất trên là không có cơ sở, vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu. Vì vậy cần xử lý thu hồi toàn bộ chi phí lập hồ sơ đề xuất và đánh giá hồ sơ đề xuất của các công trình trên.

Nghiệm thu thanh toán vượt số tiền 2,4 tỷ đồng

Công tác quản lý dự án còn có một số hạn chế, giám sát thiếu chặt chẽ dẫn đến đơn vị xây lắp thực hiện không đúng theo thiết kế được duyệt và xác nhận vượt khối lượng so với khối lượng thực tế thi công, dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán vượt số tiền 2,4 tỷ đồng

Một số khoản chi hỗ trợ lễ, tết cho công chức, lao động, chi cho cán bộ không trực tiếp tham gia vào hoạt động thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành các dự án, chi tiếp khách... chưa đúng theo quy định với số tiền 202,5 triệu đồng

Ngoài ra, Đoàn thanh tra nhận thấy trong công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí trong 3 năm (2016-2018) như: Chi lương kiêm nhiệm không đúng đối tượng, một số khoản chi không phù hợp, chứng từ thanh toán không hợp lệ... với tổng sổ tiền 174,3 triệu đồng

Việc thực hiện đúng chế độ kế toán, qua kiểm tra đến thời điểm 31/12/2018, tổng số tiền tạm ứng cá nhân tại BQL ĐTXD huyện chưa được thu hồi là 401,2 triệu đồng. Trong đó, đơn vị cho một số viên chức, người lao động thuộc đơn vị và một số cá nhân khác tạm ứng kinh phí không rõ mục đích, việc tạm ứng kéo dài nhiều năm. Đến cuối năm 2018 vẫn chưa được thu hồi với tổng số tiền 359,2 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý về kinh tế 28, 4 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh kiến nghị chấn chỉnh số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra 347 triệu đồng; thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, tổng số tiền sai phạm 2,5 tỷ đồng; thu hồi nộp vào NSNN huyện Tiên Phước tiền tạm ứng vốn đầu tư cho một số nhà thầu: 24,88 tỷ đồng; BQL dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm thu hồi tiền tạm ứng cá nhân số tiền 359,2 triệu đồng;

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có trách nhiệm; giảm trừ khối lượng quyết toán công trình Trạm bơm Vực Mít số tiền 78, 5 triệu đồng của Công ty CP Tân Tiến Chu Lai; Đập Suối Kỷ số tiền 95,95 triệu đồng của Công ty TNHH MTV XDTM Quang Cương; thu hồi nộp ngân sách huyện Tiên Phước số tiền 57,3 triệu đồng của Công ty TNHH MTV XDTM Quang Cương do thanh toán vượt khối lượng nghiệm thu đợt 1 để tiếp tục thực hiện công trình Đập Suối Kỷ; giảm trừ khối lượng quyết toán công trình Cầu Vực Giao số tiền 18,7 triệu đồng (giá trị trước thuế) đối với Công ty CP Xây dựng Toàn Tiên.

Bảo Anh

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra tỉnh Quảng Nam, ĐTXD, XDCB, Chiếm dụng vốn, BQL, Tiên Phước, Thanh tra, UBND huyện Tiên Phước, Mầm non Tiên Kỳ, Sai phạm, QL 40B, Quảng Nam, Thầu, Tạm ứng, Trúng thầu, Kết luận, Nợ đọng, Nhà thầu, Định mức kỹ thuật, Quyết toán