Sunday, October 27, 2019

Báo Thanh Tra: Ông Nghĩa có quyền khởi kiện theo quy định

Ông Trần Văn Nghĩa, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà ở, cây trồng và các khoản hỗ trợ do trúng Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/ong-nghia-co-quyen-khoi-kien-theo-quy-dinh_t114c1002n155835

Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2433/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 04/10/2017, UBND huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều.

Hộ ông Trần Văn Nghĩa có 10.191,4m2 đất tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười bị thu hồi do trúng Dự án Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều.

Ngày 06/10/2017, UBND huyện Tháp Mười ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà ở, kiến trúc, cây trồng và các hỗ trợ khác cho hộ ông Trần Văn Nghĩa tổng số tiền 3.004.358.037 đồng.

Không thống nhất với phương án bồi thường, hộ ông Trần Văn Nghĩa khiếu nại; được Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười giải quyết tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/11/2018.

Ông Trần Văn Nghĩa không thống nhất quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 09/5/2019, UBND tỉnh đối thoại với ông Trần Văn Nghĩa.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà ở, cây trồng và các khoản hỗ trợ khác của ông Trần Văn Nghĩa là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười là phù hợp.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015 - 2019); Công văn số 206/UBND-KTN ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều và nhận định trên, tại Văn bản số 292/QĐ-UBND-NĐ ngày 07/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã giữ nguyên Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng giao UBND huyện Tháp Mười tổ chức thi hành quyết định này. Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý, ông Trần Văn Nghĩa có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Tháp Mười, Tân Kiều, Trần Văn Nghĩa, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Tháp Mười, UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Thanh Hùng, Nâng giá, Khởi kiện, Ban hành quy định, Đồng Tháp, Tái định cư, Cây trồng, Lập phương án, Bồi thường, Đơn giá, Dự án đầu tư xây dựng, Khiếu nại, Hạ tầng, Tố tụng