Tuesday, October 8, 2019

Báo Thanh Tra: Hà Nội: Tìm ra người chịu trách nhiệm về việc 'biển thủ' 02 nội dung tố cáo của công dân ở Bắc Từ Liêm

Trong loạt bài ''Lùng bùng' tại Bắc Từ Liêm bao giờ được giải quyết dứt điểm?' đăng tháng 8/2019, chúng tôi đã đặt nghi vấn về việc quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu 'biển thủ' 02 nội dung của công dân khi giải quyết tố cáo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/tin-tuc-chong-tham-nhung/dieu-tra/ha-noi-tim-ra-nguoi-chiu-trach-nhiem-ve-viec-bien-thu-02-noi-dung-to-cao-cua-cong-dan-o-bac-tu-liem_t238c1076n155067

Kết luận giải quyết tố cáo số 82/KL-UBND ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sau gần 4 tháng ra thông báo thụ lí nội dung tiếp tố của công dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra Kết luận số 82/KL-UBND ngày 07/10/2019 chỉ rõ: Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, bên cạnh đó có trách nhiệm của ông Đỗ Mạnh Tuấn - người kí ban hành kết luận.

Theo Kết luận số 82, công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Nguyễn Ngọc Nam - nguyên Chủ tịch UBND phường Thụy Phương vi phạm tại dự án xây dựng đường và rãnh thoát nước tại 03 thôn: Đình, Hồng Ngự, Đông Sen thuộc phường Thụy Phương. Cụ thể: Khi giải quyết tố cáo tại Kết luận số 93/KL-UBND ngày 21/11/2018 đã không kết luận 02 nội dung (có dấu hiệu thông thầu và chất lượng bê tông tấm đan không đảm bảo để trơ sắt ra ngoài).

Qua xác minh cho thấy: Dự án Nâng cấp đường, rãnh thoát nước thôn Hồng Ngự, thôn Đình, thôn Đông Sen, xã Thụy Phương do UBND xã Thụy Phương (nay là UBND phường Thụy Phương) được UBND huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm) phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật tại Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 12/12/2008. Dự án được triển khai thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009.

Công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Ngọc Nam - nguyên Chủ tịch UBND xã Thụy Phương với tư cách là chủ đầu tư có dấu hiệu lập khống hồ sơ thanh quyết toán dự án đường, rãnh thoát nước thôn Hồng Ngự, thôn Đình, thôn Đông Sen, xã Thụy Phương được UBND quận Bắc Từ Liêm thụ lí giải quyết tố cáo tại Thông báo số 1098/TB-UBND ngày 13/6/2018 (trong đó có nội dung: Có dấu hiệu thông thầu vì trong kết quả thẩm định thiết kế phê duyệt là cát vàng nhưng khi chào thầu và thi công là cát đen mà vẫn trúng thầu và cho thanh quyết toán; chất lượng bê tông tấm đan không đảm bảo thiết kế để trơ sắt ra ngoài).

Trên cơ sở Báo cáo kết quả xác minh số 376/BC-TTr ngày 09/11/2018 và dự thảo kết luận nội dung tố cáo của Thanh tra quận, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kết luận số 93/KL-UBND ngày 21/11/2018 kết luận nội dung tố cáo có dấu hiệu lập khống hồ sơ thanh quyết toán là không có cơ sở, nhưng chưa kết luận cụ thể 02 nội dung (có dấu hiệu thông thầu và chất lượng bê tông tấm đan không đảm bảo thiết kế để trơ sắt ra ngoài).

Nguyên nhân do Thanh tra quận khi tham mưu giải quyết tố cáo xác định 02 nội dung đã được các cơ quan (Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng Tài chính Kế hoạch) xem xét kết luận nên không giải quyết lại và không đưa vào báo cáo.

Văn bản làm việc với Chánh Thanh tra quận Bắc Từ Liêm năm 2018 ghi rõ 2 nội dung tố cáo nhưng khi ban hành Kết luận 93 thì Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đã “biển thủ”

Việc Thanh tra quận Bắc Từ Liêm tham mưu Chủ tịch UBND quận giải quyết tố cáo không kết luận cụ thể 02 nội dung, là có thiếu sót. Trách nhiệm chính thuộc về Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, bên cạnh đó có trách nhiệm của ông Đỗ Mạnh Tuấn - người kí ban hành kết luận.

Nội dung công dân nêu tại Kết luận số 93/KL-UBND ngày 21/11/2018 chưa kết luận 02 nội dung (có dấu hiệu thông thầu và chất lượng bê tông tấm đan không đảm bảo thiết kế để trơ sắt ra ngoài) là đúng, nhưng không đủ căn cứ kết luận ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bao che cho ông Nguyễn Ngọc Nam.

Sau khi kết luận các nội dung trên, thay mặt Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng căn cứ vào Điều 11 của Luật Tố cáo năm 2018 để cho rằng: Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm phải xem xét giải quyết 02 nội dung (có dấu hiệu thông thầu và chất lượng bê tông tấm đan không đảm bảo thiết kế để trơ sắt ra ngoài). Từ đó, giao UBND quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc kiểm điểm, xem xét bổ sung hai nội dung chưa kết luận.

Theo người tố cáo thì nội dung của công dân là nội dung tiếp tố nên thẩm quyền giải quyết phải là của Chủ tịch UBND TP Hà Nội chứ không thể... đẩy về cho đối tượng bị tố cáo giải quyết khi cả đối tượng bị tố cáo và bộ phận tham mưu cho đối tượng bị tố cáo đều đã thực hiện không đúng chức trách để chối bỏ kết luận 2 nội dung tố cáo của công dân. Đặc biệt việc viện dẫn các văn bản của Sở kế hoạch Đầu tư và Phòng Tài chính Kế hoạch là những văn bản không phải giải quyết tố cáo và coi đó như là nội dung của kết luận giải quyết tố cáo đã thể hiện sự bao biện, cố tình chống chế.

Ngoài ra, theo công dân tố cáo, nếu không lập khống hồ sơ tại sao công trình được thanh toán đầy đủ toàn bộ nhưng khi công dân tố cáo thì thu hồi về hơn 98 triệu vào năm 2011 với lí do hết sức... "ngụy biện" là “thanh toán thừa”. Đến năm 2018, khi công dân tố cáo tiếp thì chính trong Kết luận số 93/KL-UBND ngày 21/11/2018 phải buộc thu hồi thêm hơn 33 triệu đồng nữa từ công trình này!

Kết luận số 93 năm 2018 yêu cầu thu hồi thêm hơn 33 triệu đồng nữa

Đây không phải là lần đầu ông Đỗ Mạnh Tuấn cùng lãnh đạo Thanh tra quận Bắc Từ Liêm "biến báo" nội dung tố cáo liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Nam.

Năm 2015, công tố cáo ông Nam buông lỏng quản lý dẫn đến việc để “trong khuôn viên HTX Hải Phong đã cho một số công ty thuê, xây dựng công trình trái phép”. Nội dung này đã được ghi rõ trong biên bản làm việc giữa Chánh Thanh tra Hoàng Thị Thủy và người tố cáo. Tuy nhiên, khi kết luận, ông Đỗ Mạnh Tuấn lại kết luận về một nội dung mà công dân không hề tố cáo là “cho thuê nhà xưởng, kho bãi trái phép”.

Công dân nghĩ là Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm kết luận nhầm nên gửi văn bản và biên bản làm việc với Chánh Thanh tra quận kèm theo để đề nghị Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm xem xét kết luận lại nhưng quận Bắc Từ Liêm vẫn giữ nguyên quan điểm.

Văn bản làm việc với Chánh Thanh tra Hoàng Thị Thủy năm 2015 ghi rõ nội dung tố cáo nhưng khi ban hành kết luận lại lái sang nội dung công dân không hề tố cáo

Khi công dân tố cáo tiếp lên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ngày 25/5/2017, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm đột ngột ra kết luận về nội dung mà công dân đã tố cáo ông Nguyễn Ngọc Nam cách đó 2 năm (tức là từ năm 2015) và nội dung này từng bị UBND quận Bắc Từ Liêm có văn bản từ chối xem xét lại.

Tuy nhiên, lần ra kết luận đột ngột năm 2017, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn đã phải khẳng định nội dung công dân tố cáo đối với ông Nam từ 2 năm trước là đúng.

Nhưng, thời gian 2 năm đã qua cũng đủ để hết thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP để ông Nam tiếp tục được cơ cấu làm Phó Bí thư Thường trực và đại biểu HĐND phường nhiệm kì mới 2016 - 2021.

Mặc dù có các hành vi lộ liễu như vậy nhưng đến nay ông Đỗ Mạnh Tuấn chưa hề bị bất kì một hình thức kỉ luật về Đảng và chính quyền nào dù đã bị kết luận một loạt sai phạm trong các Kết luận giải quyết tố cáo số 12/KL-UBND ngày 07/3/2019 và Kết luận số 13/KL-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội.

Đặc biệt, Kết luận số 3839/KL-TTTP-P2 ngày 20/12/2016 về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trong công tác quản lí, điều hành ngân sách giai đoạn từ năm 2014-2015 đã chỉ ra một loạt sai phạm về mặt kinh tế và yêu cầu thu hồi cả chục tỉ đồng và đến cuối năm 2018 còn có những khoản thu gần như mất trắng do công ty cần thu hồi đã không còn tồn tại nhưng kì lạ là ông Đỗ Mạnh Tuấn vẫn bình yên "hạ cánh an toàn".

Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát việc xử lí cán bộ, đảng viên sau các kết luận tố cáo và thanh tra tại Bắc Từ Liêm trong các bài viết tới.

Nhóm PVĐT

Tìm kiếm:✨

  • UBND xã Thụy Phương, Đỗ Mạnh Tuấn, UBND quận Bắc Từ Liêm, Biển thủ, Nguyễn Ngọc Nam, UBND phường Thụy Phương, Thụy Phương, Thụ lí, Bắc Từ Liêm, Hoàng Thị Thủy, Đông Sen, Chủ tịch quận, Lùng bùng, Có dấu hiệu, Thầu, Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Trơ, Đan, Phòng tài chính, Chánh thanh tra