Thursday, October 24, 2019

Báo Thanh Tra: Cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng

Các quận, huyện trên địa bàn TP HCM khẩn trương tiến hành tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) có tính chất, quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/cuong-che-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-xay-dung-nghiem-trong_t114c1144n155690

Công trình vi phạm tại hẻm 419, đường Kha Vạn Cân, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh. Ảnh: TL

Đó là chỉ đạo mới nhất của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan về việc triển khai Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường ủy Thành ủy về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TP.

Theo đó, về việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao UBND 24 quận, huyện rà soát, tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm TTXD có tính chất, quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng trên địa bàn. Đồng thời, giao Sở Xây dựng TP trình UBND TP tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm TTXD nghiêm trọng tại quận 5 và quận Thủ Đức (ít nhất 2 vụ) hoặc một số công trình trọng điểm tại các quận, huyện khác mà cần phải xử lý khẩn trương.

Quán Hải Sơn nằm trên đường Hiệp Bình xây dựng nhiều công trình không phép. Ảnh: CT

Mặt khác, thống nhất nguyên tắc UBND quận, huyện là cơ quan chủ trì, thực hiện tất cả các nội dung công tác thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đầu mối triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD tại địa bàn quận, huyện đó.

Đối với việc phê duyệt hồ sơ, ban hành các quyết định theo trình tự quy định thì UBND quận, huyện chịu trách nhiệm báo cáo, chuẩn bị nội dung trình Sở Xây dựng TP để thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình UBND TP phê duyệt đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.

Cùng với đó, phân cấp mạnh cho UBND quận, huyện trực tiếp quản lý lực lượng thanh tra xây dựng địa bàn trong khi chờ Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý TTXD đô thị thuộc UBND quận, huyện…

Thiên Lý

Tìm kiếm:✨

  • TTXD, Trật tự, Chỉ thị 23-CT/TU, Công trình, Vi phạm, Đường Hiệp Bình, Khu phố 6, Võ Văn Hoan, Đường Kha Vạn Cân, Cưỡng chế, Ủy ban nhân dân, Thanh tra, Hiệp Bình Chánh, Tháo dỡ, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận 5, Ủy, Phân cấp, Chủ tịch ubnd thành phố