Tuesday, October 29, 2019

Báo Thanh Tra: Chấn chỉnh, tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Ngày 29/10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ban hành Công văn số 1765 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của Thủ tướng Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/chan-chinh-tang-cuong-xu-ly-vi-pham-phap-luat-ve-de-dieu_t114c1159n155924

Cảnh ngập lụt ở Quảng Bình trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Duy Hưng

Công văn yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã Quảng Bình triển khai nghiêm túc quy định của pháp luật về đê điều, quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quản lý đê điều, chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp xã có đê thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với những đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý thường xuyên, đột xuất; mở từng đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhất là các vụ vi phạm nổi cộm, trường hợp xác định đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội cần xử lý hình sự theo quy định của pháp luật hình sự; lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều của địa phương trong quy hoạch của tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong đó xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông, số lượng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông phải di dời và xây dựng phương án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi để tổ chức thực hiện; quản lý chặt chẽ công trình đê điều, đất trong hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông theo đúng quy định pháp luật về đê điều, quy định khác có liên quan...

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phát hiện hành vi vi phạm, kiến nghị chính quyền các cấp xử lý theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc địa phương lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều của địa phương, trong đó xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông, số lượng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông phải di dời và xây dựng phương án, lộ trình di dời...

Duy Hưng

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 24/CT-TTg, Chỉ thị số 03/CT-TTg, Đê điều, UBND tỉnh Quảng Bình, Chấn chỉnh, Đê, Vi phạm pháp luật, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Di dời, Đoàn kiểm tra liên ngành, Phó thủ tướng thường trực, Xử lý hình sự, Nổi cộm, Cấu thành, Quảng Bình, Quản lý chặt chẽ, Trương Hòa Bình, Cấp xã, Ngập lụt, Đột xuất