Friday, October 25, 2019

Báo Thanh Tra: Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận gần 95% đơn thuộc lĩnh vực đất đai

9 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tiến hành 105 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 659 tổ chức, gồm: 5 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 89 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 11 cuộc kiểm tra kết luận thanh tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-tiep-nhan-gan-95-don-thuoc-linh-vuc-dat-dai_t114c1059n155779

Qua thanh tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 71 tổ chức, tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn 6 tháng, xử phạt số tiền 12,7 tỷ đồng đối với 70 tổ chức, truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 73 triệu đồng.

Bộ cũng đã tiếp 259 lượt với 557 người, trong đó có 36 lượt đoàn đông người (313 người), lãnh đạo bộ đã tiếp 43 lượt với 61 người, trong đó có 5 đoàn đông người (với 21 người).

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp công dân đến bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp và nghe công dân trình bày để tham mưu cho lãnh đạo thanh tra và lãnh đạo bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 2.543 lượt đơn, trong đó có: 11 đơn nội bộ; 82 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 2.410 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 94,76%). Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 655 thông tin phản ánh về TN&MT; các đơn vị thuộc bộ đã hướng dẫn trực tiếp và xử lý 244 đơn (chiếm 37,25%); chuyển địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền 411 đơn; đến nay đã có 204 vụ việc được địa phương xử lý và có văn bản báo cáo.

Có thể nói, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã cơ bản triển khai đúng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, bám sát tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; phối hợp nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về TN&MT.

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, giúp các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khắc phục các vi phạm, tồn tại; cập nhật các quy định mới về TN&MT cho các địa phương và đối tượng thanh tra. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TN&MT của các tổ chức, cá nhân; phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật để tổng hợp và đề xuất sửa đổi.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bộ trưởng đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài, gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có văn bản yêu cầu địa phương giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Đã có sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Thái Hải

Tìm kiếm:✨

  • TN&MT, Luật Tiếp công dân, Bộ tài nguyên và môi trường, Khiếu nại, Thái Hải, Tố cáo, Bộ TN&MT, Công dân, Đất đai, Đông người, Khoáng sản, Truy thu, Tước quyền, Thanh tra, Đơn khiếu nại, Thuộc phạm vi, Nộp ngân sách, Đơn thư, Cơ quan trung ương, Tiếp nhận