Saturday, October 12, 2019

Báo Thanh Hóa: Thu ngân sách Nhà nước đạt 19.727 tỷ đồng tăng 47% so với cùng kỳ

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2019, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Thanh Hóa đã giao nhiệm vụ thu cho từng đơn vị trực thuộc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/thu-ngan-sach-nha-nuoc-dat-19-727-ty-dong-tang-47-so-voi-cung-ky/108792.htm

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất. Ảnh: Xuân Hùng

Các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thu theo đúng quy trình, quy định; đồng thời, tập trung rà soát các nguồn thu, đôn đốc thu và thu hồi nợ đọng tiền thuế. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký mã số thuế cho cơ quan chi trả thu nhập và cá nhân, mã số thuế người phụ thuộc. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”. Cục thuế chỉ đạo rà soát, điều chỉnh thông tin xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đối với những trường hợp còn sai lệch. Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người nộp thuế đã được hoàn thuế để kiểm tra sau khi hoàn thuế theo đúng quy định. Hoàn thành việc đối chiếu, điều chỉnh dữ liệu kê khai thuế theo kết quả thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai, quyết toán thuế... Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2019 đạt 19.727 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều lĩnh vực thu đạt cao, như: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương hơn 1.330 tỷ đồng, tăng 41,1% so với cùng kỳ; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.730 tỷ đồng, tăng 158,7%; cho thuê mặt đất, mặt nước 420,9 tỷ đồng, tăng 116,5%...

Xuân Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Cục Thuế Thanh Hóa, Thu ngân sách, Người nộp thuế, Xuân Hùng, Mã số thuế, Hoàn thuế, Từng đơn vị, Tổng thu ngân sách, Lập danh sách, Vốn đầu tư nước ngoài, Nợ đọng, Cục thuế, Cùng kỳ, Quyết toán, Một cửa, Sai lệch, Đối chiếu, Nộp hồ sơ, Trực thuộc, Kê khai