Wednesday, October 2, 2019

Báo Thanh Hóa: Lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn các thị trấn Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng

Chiều 2-10, UBND huyện Thọ Xuân long trọng tổ chức lễ công bố đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/le-cong-bo-dat-ten-duong-pho-tren-dia-ban-cac-thi-tran-tho-xuan-lam-son-sao-vang/108374.htm

Lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, huyện Thọ Xuân thực hiện nghi thức gắn biển tên đường Lam Sơn trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo huyện Thọ Xuân; lãnh đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và đông bà con nhân dân.

Toàn cảnh lễ công bố.

Thọ Xuân nằm ở vị trí tiếp giáp giữa vùng đồng bằng và trung du miền núi phía Tây Thanh Hóa; là vùng đất giàu tiềm năng và là 1 trong 4 tứ giác phát triển kinh tế của tỉnh. Là huyện có nhiều đơn vị hành chính với 38 xã, 3 thị trấn, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới, huyện đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quản lý và đầu tư chỉnh trang các đô thị. Đến nay, toàn huyện có 3 thị trấn, 2 xã đạt tiêu chí đô thị loại V; khu vực thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, các xã phụ cận được công nhận đô thị loại IV; tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện đạt 38,5%.

Được HĐND tỉnh khóa XVII thông qua, thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng đã công bố đặt tên 37 đường, phố. Trong đó, thị trấn Thọ Xuân đặt tên 1 đường, 3 phố gồm đường Lam Sơn, các phố Phạm Bôi, Hà Duyên Đạt, Lê Đình Ân. Thị trấn Lam Sơn đặt tên 10 đường, 6 phố. Thị trấn Sao Vàng đặt tên 5 đường, tên 12 phố. Tên các tuyến đường, phố được đặt đều gắn với tên của các danh nhân đã có nhiều đóng góp cho dân tộc như Lê Hiến Tông; Lê Ninh, Lê Lý, Lê Liễu, Lê Thần Tông…Việc gắn tên đường, phố nhằm góp phần vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý đô thị, giúp các tập thể, cá nhân thuận tiện trong giao dịch hành chính; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, thể hiện sự tôn vinh những đóng góp của các danh nhân đã có công với đất nước.

Lê Phượng

Tìm kiếm:✨

  • Thị trấn Sao Vàng, Thị trấn Lam Sơn, Thị trấn Thọ Xuân, Đường Lam Sơn, Phạm Bôi, UBND huyện Thọ Xuân, Lam Sơn, Lê Liễu, Lê Lý, Lê Thần Tông, Lê Hiến Tông, Lê Đình Ân, XVII, Lê Ninh, Thể thao và Du lịch, Thọ Xuân, Lê Phượng, Danh nhân, Tứ giác, Đặt tên