Thursday, October 3, 2019

Báo Thanh Hóa: 216 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt

Ngày 2-10, UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí cho hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ- TTg ngày 28-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ, tham gia Hợp phần 1 - Dự án GCF năm 2019 (đợt 2) tại các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/216-ho-ngheo-duoc-ho-tro-xay-dung-nha-o-phong-tranh-bao-lut/108424.htm

Theo đó, trong đợt này, toàn tỉnh có 216 hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt. Trong đó, số hộ đang cư trú tại vùng khó khăn là 105 hộ; số hộ đang cư trú tại vùng còn lại là 111 hộ. Tổng kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ phân bổ là hơn 2,8 tỷ đồng. Cụ thể được quy định như sau: Hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ, đối với các hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ 14 triệu đồng/ hộ đối với các hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ 12 triệu đồng/ hộ đối với các hộ còn lại theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát các đối tượng; quản lý, sử dụng, chi trả và thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

BĐT

Tìm kiếm:✨

  • Hợp phần 1, TTG, Bão lụt, Hộ nghèo, Cư trú, Phân bổ, Sở tài chính, Quyết toán, Ven biển, Nhà ở, Kinh phí, Phòng tránh, Thủ tướng chính phủ, Trong đợt, Thanh Hóa, Phê duyệt, Chi trả, Hiện hành, Ủy ban nhân dân, Ban hành