Wednesday, October 9, 2019

Báo Quốc Hội TV: QUẢNG NAM TRÍCH NGÂN SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG

Giai đoạn 2019 – 2021, Quảng Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hơn 12.700 gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là đề án này sử dụng hoàn toàn nguồn kinh phí từ địa phương, đối tượng tập trung vào các hộ gia đình người có công nhưng chưa nhận được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/10/quang-nam-trich-ngan-sach-ho-tro-nha-ocho-nguoi-co-cong/267143

Tìm kiếm:✨

  • Có công, Quảng Nam, Hộ gia đình, Nhà ở, Ngân sách, Đề án, Kinh phí, Đáng chú ý, Trên địa bàn, Đối tượng, Chính phủ, Giai đoạn, Hỗ trợ, Địa phương, Tập trung