Monday, October 21, 2019

Báo Quốc Hội TV: PHỎNG VẤN ĐBQH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VỀ KỲ VỌNG TRONG ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Liên quan đến các vấn đề báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ trong thời gian qua, trong đó có vấn đề giải ngân vốn đầu tư, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng; giải ngân vốn chậm là có hai nguyên nhân cơ bản đã gây ra không ít kho khăn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nói chung trong cả nước

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/phong-vandbqh-nguyen-ngoc-phuong-ve-ky-vong-trong-dieu-hanh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/277438

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Ngọc Phương, Đại biểu quốc hội, Giải ngân, Chuyên trách, Trưởng đoàn, Vốn đầu tư, Quảng Bình, Có vấn đề, Đại biểu, Đầu tư xây dựng, Phát triển kinh tế, Điều hành, Kỳ vọng, Chậm, Nói chung, Phó, Cơ bản, Cả nước, Gây ra, Tình hình