Wednesday, October 16, 2019

Báo Quốc Hội TV: HUY ĐỘNG HƠN 360.000 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tang giao thông đã có bước phát triển mạnh mẽ cả kể chất và lượng. Tuy nhiên vẫn rất cần những giải pháp căn cơ, hiệu quả để khắc phục những tồn tại của giao thông nông thôn. Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm phát triển giao thông nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ GTVT tổ chức sáng 15/10

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/huy-dong-hon-360-000-ty-dong-phat-trien-giao-thong-nong-thon/267347

Tìm kiếm:✨

  • Tang, Căn cơ, Kết cấu, Tổng kết, Bộ giao thông vận tải, Nông thôn, Huy động, Giao thông, Đại biểu, Hội nghị, Tồn tại, Khắc phục, Giải pháp, Nhận định, Mạnh mẽ