Wednesday, October 16, 2019

Báo Quốc Hội TV: HƯỚNG TỚI CHẤM DỨT SAI PHẠM TRONG XÂY DỰNG

Tại nhiều địa phương, việc xử lý sai phạm trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn do Luật Xây dựng hiện hành còn nhiều bất cập. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2014 sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 cuối năm nay, sau khi thông qua được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/10/huong-toi-cham-dut-sai-pham-trong-xay-dung/267339

Tìm kiếm:✨

  • Luật Xây dựng 2014, Luật xây dựng, Sai phạm, Kỳ họp, Trật tự, Hiện hành, Chấm dứt, Bất cập, Sửa đổi, Quốc hội, Kỳ vọng, Luật