Thursday, October 17, 2019

Báo Quốc Hội TV: DỰ ÁN LONG THÀNH CẦN CHỌN NHÀ THẦY CẦN UY TÍN, KHÔNG NÓI HAY, LÀM DỞ

Tiếp tục phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, chiều nay, dưới dự điều hành của phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự án là công trình quan trọng quốc gia, liên quan tới quốc phòng, an ninh, do đó việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu cho dự án cần phải hết sức thận trọng, chặt chẽ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/-d%E1%BB%A5-%C3%A1n-long-th%C3%A0nh-c%C3%A0n-ch%E1%BB%8Dn-nh%C3%A0-th%C3%A0y-can-uy-tinkhong-noi-haylam-do/267360

Tìm kiếm:✨

  • Phùng Quốc Hiển, Long Thành, Nghiên cứu khả thi, Ủy ban thường vụ quốc hội, Dở, Thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội, Nhà thầu, Phiên họp, Thầy, Thận trọng, Quốc phòng, Uy tín, Điều hành, Nhà đầu tư, Chặt chẽ, Phó, Công trình, Ý kiến, An ninh