Monday, October 14, 2019

Báo Quốc Hội TV: CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI THỎA ĐÁNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã liên lạc với Văn phòng của Sở Y tế Hà Nội, Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Viwaco (đơn vị cung ứng nước cho người dân thủ đô) nhưng lãnh đạo các đơn vị này đều đi vắng...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/chua-co-cau-tra-loi-thoa-dang-ve-chat-luong-nuoc/267282

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Cổ phần VIWACO, Quốc hội việt nam, Sở Y Tế Hà Nội, Đi vắng, Thỏa đáng, Sở Xây dựng, Cung ứng, Câu trả lời, Liên lạc, Văn phòng, Truyền hình, Thủ đô