Thursday, October 24, 2019

Báo Quốc Hội TV: CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN LONG THÀNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA QUỐC HỘI

Thảo luận tại tổ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhiều ý kiến khẳng định, việc chỉ định Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư một số hạng mục lớn của giai đoạn 1 thuộc thầm quyền của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc thẩm quyền quốc hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/ch%E1%BB%8Dn-nh%C3%A0-d%C3%A0u-tu-d%E1%BB%A5-%C3%A1n-long-th%C3%A0nh-khong-thu%E1%BB%8Dc-th%E1%BA%A3m-quy%C3%A8n-c%E1%BB%A7a-qu%C3%B3c-h%E1%BB%8Di/277540

Tìm kiếm:✨

  • Nghiên cứu khả thi, Long Thành, Thầm, Quốc hội, Thẩm quyền, Chỉ định, Dự án, Hạng mục, Làm chủ, Nhà đầu tư, Thủ tướng chính phủ, Thảo luận, Ý kiến