Thursday, October 3, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NGHỊ QUYẾT SẼ BAN HÀNH

Chiều 3/10, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng họp phiên thường kỳ tháng 9 để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2019. Cuộc họp thống nhất rà soát lại một số Nghị quyết chưa phát huy hiệu quả thực tế, đồng thời đề nghị kỳ họp HĐND cuối năm sẽ chỉ thông qua các Nghị quyết thực hiện đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo chất lượng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/dam-bao-chat-luong-nghi-quyet-se-ban-hanh/266996

Tìm kiếm:✨

  • Thường kỳ, Họp, HĐND TP Đà Nẵng, Cuộc họp, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Thực hiện đúng, Nghị quyết, Thường trực, Ban hành, Rà soát, Quy trình, Thủ tục, Phát huy, Thống nhất