Wednesday, October 16, 2019

Báo Quốc Hội TV: AI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC SỨC KHỎE CỦA HÀNG NGHÌN HỘ DÂN?

Có lẽ chưa bao giờ thủ đô Hà Nội trải qua một tuần khát nước như tuần qua, hàng ngàn người dân sinh sống ở phía Tây Hà Nội luôn phải sống trong thấp thỏm lo sợ, trong khi đó cho tới ngày hôm qua chính quyền địa phương mới chính thức có khuyến cáo cho người dân. Tuy nhiên, câu chuyện hệ lụy để lại và ai phải chịu trách nhiệm chính trong việc này vẫn là nội dung hàng ngàn người dân quan tâm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/ai-chiu-trach-nhiem-truoc-suc-khoe-cua-hang-nghin-ho-dan-/267345

Tìm kiếm:✨

  • Khát nước, Thấp thỏm, Hệ lụy, Hộ dân, Lo sợ, Chịu trách nhiệm, Phía tây, Khuyến cáo, Chính quyền địa phương, Sinh sống, Để lại, Sức khỏe, Trải qua, Câu chuyện