Sunday, October 20, 2019

Báo Quốc Hội TV: 2 LUỒNG Ý KIẾN VỀ BỔ SUNG 2 TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI SÂN BAY LONG THÀNH

Trong Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, chấp thuận chủ trương bổ sung hai tuyến đường bộ kết nối vào Dự án và giao Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam trực tiếp đầu tư. Tổng chi phí dự kiến khoảng trên 4.800 tỷ đồng, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 136 ha. Khi thảo luận về nội dung này tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề nghị cân nhắc có nên lập thành 1 dựa án riêng và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 hay không.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/2-luong-y-kien-ve-bo-sung-2-tuyen-duong-ket-noi-san-bay-long-thanh/277415

Tìm kiếm:✨

  • Lập thành, Tuyến đường bộ, Long Thành, Nghiên cứu khả thi, Ủy ban thường vụ quốc hội, Dựa, Tổng chi phí, Trung hạn, Giải phóng mặt bằng, Phiên họp, Sân bay, Tuyến đường, Chấp thuận, Cân nhắc, Thảo luận, Quốc hội, Chủ trương, Bổ sung, Đưa vào, Diện tích