Friday, October 4, 2019

Báo Quốc Hội: Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng

Chiều ngày 04/10, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội, nguồn bài: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=42198

Toàn cảnh Phiên họp Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Tại Phiên họp, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, nêu rõ: Luật Xây dựng năm 2014 và kết quả triển khai thi hành Luật đã có những đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, hiện nay đã có một số yêu cầu mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2014 là tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cải thiện môi tường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Bộ trưởng cũng cho biết, dự án Luật được xây dựng trên cơ sở tuân thủ 03 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua, các nội dung đã được nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện hơn so với các nội dung đã đề xuất tại hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Thay mặt Thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nêu tóm tắt dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Phó Chủ nhiệm khẳng định, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc ban hành Luật sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hoàn thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí đặc biệt đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ và đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước tiếp cận, làm chủ các công nghệ hiện đại trong hoạt động xây dựng, góp phần phát triển ngành xây dựng Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Về một số vấn đề cụ thể của dự án Luật, Phó Chủ nhiệm phân tích đầy đủ những loại ý kiến khác nhau xung quanh quy định về: phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật; phân loại, cấp công trình, dự án đầu tư xây dựng; dự án đầu tư xây dựng đô thị; quản lý trật tự xây dựng;…. Đồng thời chỉ rõ những nội dung Ủy ban tán thành và không tán thành đối với những quy định trong dự thảo Luật.

Góp ý vào nội dung cụ thể của dự án Luật, đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho rằng về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng (Điều 60) đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp Nhà nước, Ban soạn thảo cần cân nhắc nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với khái niệm mới về doanh nghiệp Nhà nước và đảm bảo tính thống nhất với Luật Doanh nghiệp dự kiến sẽ sửa đổi.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Phiên họp

Khẳng định đây là dự án Luật rất quan trọng, đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, đánh giá cao hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ. Về quy định chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, đại biểu đề nghị giữ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo pháp luật hiện hành. Bởi hoạt động xây dựng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, gắn liền với chất lượng, an toàn công trình, an toàn tài sản, tính mạng con người; hoạt động cấp chứng chỉ đã được đổi mới, đơn giản hóa và không phải mọi tổ chức hoạt động xây dựng đều bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực; thẩm quyền cấp chứng chỉ cũng đã và đang dược tổ chức xã họi nghề nghiệp tham gia; hơn nữa, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, công tác cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là thông lệ quốc tế và được thực hiện ở nhiều quốc gia.

Về đối tượng áp dụng, đại biểu Nguyễn Bắc Việt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, đề nghị các cơ quan chuyên môn về xây dựng cần bổ sung thêm các Ban quản lý dự án cho phù hợp với thực tế hiện nay. Đồng thời kiến nghị cần có quy định về cốt nền chuẩn xây dựng để đảm bảo tính nghiêm minh trong quản lý trật tự xây dựng.

Cơ bản đồng tình với nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, cụ thể hóa làm rõ thêm các nội dung liên quan đến bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình, kiểm soát rác thải xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động,…

Một số Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường tham dự Phiên họp

Cũng tại Phiên họp, một số ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng quy định một số thuật ngữ đảm bảo rõ ràng, chính xác, dễ hiểu; làm rõ nội hàm các khái niệm như vùng nguy hiểm, thiết kế xây dựng, thiết kế FEED; phân biệt rõ thẩm tra, thẩm định… Việc cụ thể hóa một số chủ thể tham gia trong hoạt động đầu tư xây dựng có thể tạo khoảng trống trong quản lý; cần tính đến quá trình thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các chủ thể.

Sau khi các đại biểu cho ý kiến, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã giải trình, cung cấp thông tin làm rõ thêm một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau tại dự thảo Luật. Bộ trưởng cũng khẳng định, Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

Kết luận Phiên họp chiều 04/10, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, Phiên họp thẩm tra đã diễn ra sối nổi với nhiều ý kiến góp ý tương đối toàn diện về toàn bộ nội dung dự án Luật. Qua các ý kiến phát biểu, đa số các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đồng thời đánh giá cao hồ sơ dự án Luật được Ban soạn thảo chuẩn bị công phu, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban soạn thảo đã có tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật; tham khảo chính sách, pháp luật về xây dựng của một số quốc gia; đánh giá tác động của việc ban hành Luật; đã có dự thảo một số Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật. Nội dung dự thảo Luật có nhiều quy định mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu,làm rõ và tiếp thu một số nội dung về thẩm quyền đầu tư, giải thích từ ngữ, phạm vi sửa đổi, về xây dựng công trình cấp bách;.. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường Phan Xuân Dũng khẳng định, nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV./.

Lê Anh

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Luật xây dựng, Phạm Hồng Hà, Đỗ Thị Thu Hằng, Dự án luật, Thẩm tra, Phan Xuân Dũng, Quốc hội tỉnh Gia Lai, Nguyễn Bắc Việt, FEED, Hoạt động đầu tư, Bộ xây dựng, Dự thảo luật, Soạn thảo, Chứng chỉ, Phiên họp, Đinh Duy Vượt, Ủy ban thường vụ quốc hội, Lê Quang Huy