Tuesday, October 8, 2019

Báo QĐND: Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 37, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ hoàn thiện một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/trien-khai-ket-luan-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-tai-phien-hop-thu-37-593068

Theo đó, về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình theo Kết luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại phiên họp thứ 36 của UBTVQH để kịp thời báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn khác với chủ trương của Chính phủ; trong đó cần lưu ý đối với các nội dung đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo của UBTVQH trình Quốc hội và các ý kiến UBTVQH phát biểu tại phiên họp thứ 37...

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của UBTVQH; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ: Tư pháp, Ngoại giao và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ 8.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến kết luận của UBTVQH; phối hợp với Bộ Tư pháp khẩn trương tiến hành đầy đủ các thủ tục, trình tự, bảo đảm hồ sơ trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBTVQH về việc bổ sung dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đồng thời với việc cho ý kiến về hai dự án luật này tại phiên họp thứ 38 của UBTVQH...

QUỲNH DƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Luật Nhập cảnh, Người nước ngoài, Cư trú, Quá cảnh, Xuất cảnh, UBTVQH trình Quốc hội, Bộ Luật Lao động, Thẩm tra, Ủy ban thường vụ quốc hội, Bộ công an, Quốc hội, Luật đầu tư, Dự án luật, Luật doanh nghiệp, Sửa đổi, Phiên họp, Bộ kế hoạch và đầu tư, Quy phạm pháp luật, Bộ tư pháp, Tiếp thu