Thursday, October 17, 2019

Báo PLO: Vĩnh Long thành lập, sắp xếp lại nhiều phường, thị trấn

HĐND tỉnh Vĩnh Long đã thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân và bốn phường thuộc TP Vĩnh Long.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/vinh-long-thanh-lap-sap-xep-lai-nhieu-phuong-thi-tran-864604.html

Ngày 17-10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường).

Tại kỳ họp, HĐND đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết sáp nhập, giải thể, thành lập một số xã phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Vĩnh Long họp kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường).

Cụ thể, HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân. Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc thành lập thị trấn Tân Quới nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện Bình Tân nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, trên cơ sở đó thiết lập mô hình chính quyền mới, để thực hiện chức năng phù hợp với tính chất và trình độ đô thị hóa trên địa bàn.

Cạnh đó, Đề án thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội thuộc TP Vĩnh Long cũng được HĐND thông qua.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum để thành lập thị trấn Cái Nhum và giải thể xã Thành Đông.

Sau khi giải thể thì 6 ấp thuộc xã Thành Đông sẽ điều chỉnh sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số vào các xã liền kề gồm: Sáp nhập 2 ấp (ấp Thành Quới và ấp Thành Khương) vào xã Tân Quới; sáp nhập 2 ấp (ấp Thành Tiến và ấp Thành An) vào xã Thành Lợi; sáp nhập 2 ấp (ấp Thành Hậu, ấp Thành Tân) vào xã Tân Thành.

Đồng thời, điều chỉnh sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của 3 ấp thuộc xã Thành Lợi (ấp Thành Nhân, ấp Thành Công và ấp Thành Tâm) để sáp nhập vào xã Tân Quới; điều chỉnh sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số của 2 ấp thuộc xã Tân Thành (ấp Tân Phú, ấp Tân Biên) để sáp nhập vào xã Tân Bình.

HẢI DƯƠNG

Tìm kiếm:✨

  • Thị trấn Tân Quới, Thị trấn Cái Nhum, HĐND tỉnh Vĩnh Long, Tân Quới, Thành Quới, Thành Hậu, Thành Đông, Ấp Tân Phú, Thành Lợi, Chánh hội, Thành Tiến, Tân Ngãi, UBND tỉnh Vĩnh Long, Thành Tân, Tân Hội, Vĩnh Long, Tân Thành, Giải thể, Sáp nhập, Bình Tân