Tuesday, October 1, 2019

Báo PLO: TP.HCM kiến nghị chủ trương quy hoạch khu đô thị phía đông

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương quy hoạch khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-kien-nghi-chu-truong-quy-hoach-khu-do-thi-phia-dong-861471.html

Theo đó, địa điểm quy hoạch khu đô thị này có phạm vi thuộc ranh giới hành chính các quận 2, 9 và Thủ Đức, diện tích khoảng 21.000 ha.

Đồng thời, UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan ưu tiên bố trí những chương trình đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và đồng hành cùng TP.HCM trong việc xây dựng và phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.HCM được duyệt. Qua đó, cập nhật hướng tuyến mới của đường vành đai 3 và các điều chỉnh chức năng sử dụng đất, phân bố dân cư và tổ chức không gian phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị 2009.

HOÀNG HIẾU

Tìm kiếm:✨

  • Văn phòng UBND TP.HCM, Đồ án, Khu đô thị, Đường vành đai 3, Phân bố, Ủy ban nhân dân thành phố, Phía đông, Tương tác, Cấp quốc gia, Chấp thuận, Ranh giới, Quận 2, Cục bộ, Duyệt, Thủ Đức, Kiến nghị, Quy hoạch, Chủ trương, Dân cư, Thủ tướng