Wednesday, October 9, 2019

Báo PLO: Sở GTVT TP.HCM kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ một số đơn vị

Nhằm giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM, Sở GTVT TP vừa đưa ra một số kiến nghị với UBND TP về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/so-gtvt-tphcm-kien-nghi-dieu-chinh-nhiem-vu-mot-so-don-vi-863018.html

Theo Sở GTVT, tại Công văn 6168/UBND-ĐTMT, UBND TP giao Sở QH&KT là cơ quan thường trực, đầu mối giúp UBND TP thực hiện công tác quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị. Song song, Sở QH-KT tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, cập nhật dữ liệu và cung cấp thông tin về hệ thống cơ sở dữ liệu cho dự án hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm tổng hợp chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP.

Trên cơ sở trên, Sở GTVT đưa ra một số kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan trong quy chế hoạt động Ban điều hành Chương trình giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, Sở GTVT kiến nghị giao cho giám đốc Sở QH-KT chịu trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm tổng hợp chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP.

Ngoài ra, Sở GTVT giao cho các cơ quan quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực quản lý. Trong khi đó, Sở QH-KT và các cơ quan quản lý chuyên ngành cùng tích hợp về kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP do Sở TT&TT thực hiện.

Đối với Sở TT&TT, Sở GTVT kiến nghị xây dựng các hướng dẫn về kỹ thuật nhằm đảm bảo các hệ thống cơ sở dữ liệu do các sở, ngành triển khai được tích hợp về kho dữ liệu dùng chung, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật của TP.

THU TRINH

Tìm kiếm:✨

  • Sở QH-KT, Sở GTVT Tp.HCM, Sở GTVT TP, Sở TT&TT, Hạ tầng kỹ thuật, Cơ sở dữ liệu, Sở giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban điều hành, Xây dựng cơ sở, Ùn tắc giao thông, Tai nạn giao thông, Cơ quan quản lý, Kiến nghị, Chuyên ngành, Dữ liệu, Hệ sinh thái, Ùn tắc, Dự án đầu tư xây dựng, Đầu mối