Friday, October 18, 2019

Báo PLO: Đà Nẵng chỉ có 5 hộ không có nhà ở

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019, toàn TP hiện chỉ có năm hộ không có nhà ở, chiếm 0,0016%.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/xa-hoi/da-nang-chi-co-5-ho-khong-co-nha-o-864985.html

Ngày 19-10, Cục thống kê TP Đà Nẵng cho hay vừa ban hành báo cáo tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở tại Đà Nẵng năm 2019.

Điều đáng chú ý trong kết quả tổng điều tra này (tính đến ngày 1-4-2019) là toàn TP Đà Nẵng hiện chỉ có năm hộ được xác định là không có nhà ở. Tuy nhiên trong báo cáo tổng quát, con số này không được thể hiện.

Toàn TP Đà Nẵng chỉ có năm hộ không có nhà ở. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể là kết quả sơ bộ chỉ thể hiện hộ có nhà ở phân theo loại nhà. Có 99,5% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, 0,5% hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Lý giải việc này, ông Trần Triết Tâm, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019, cho rằng con số hộ không có nhà ở tại Đà Nẵng quá nhỏ, chỉ chiếm 0,0016% nên báo cáo không đề cập. Trong số năm hộ không có nhà ở thì có hai hộ ở quận Hải Châu, ba hộ ở quận Sơn Trà.

“Trong đó có hai trường hợp đang ở tại cơ quan. Ban ngày làm việc, không có chỗ ở riêng, mùng mền chiếu gối cất vào một chỗ. Buổi tối kê mấy cái bàn lại, leo lên bàn ngủ, tức là có một nơi để qua đêm chứ không phải có nhà ở. Ba trường hợp còn lại che chắn tạm bợ bằng giấy dầu, bìa ván để ở”, ông Tâm nói.

Cũng theo ông Tâm, toàn TP Đà Nẵng hiện có 1.155 trường hợp ở lán trại chờ xây dựng nhà ở. Những trường hợp này được tính là có nhà ở.

Ngoài ra, báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở TP Đà Nẵng năm 2019, cho hay tính đến 1-4-2019, Đà Nẵng có hơn 1,13 triệu người. Trong đó nam giới chiếm 49,3%, nữ giới chiếm 50,7%.

Sau 10 năm, quy mô dân số Đà Nẵng tăng thêm hơn 250.000 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,54%. Mật độ dân số là 883 người/km2, riêng dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu thực tế thường trú là 3,6 người/hộ.

TP Đà Nẵng hiện có 0,7% tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa bao giờ đi học. Tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết là 98,7%...

TẤN VIỆT

Tìm kiếm:✨

  • Điều tra dân số, Mùng mền, Giấy dầu, Mật độ dân số, Kiên cố, Lán trại, Báo cáo tổng kết, Nhà ở, Ban chỉ đạo, Quận Sơn Trà, Dân số, Đơn sơ, Ở riêng, Hải Châu, Đà Nẵng, Tạm bợ, Nhân khẩu, Tổng quát, Thành thị, Che chắn, Qua đêm