Friday, October 11, 2019

Báo PLO: Một hộ dân được bổ sung tiền hỗ trợ khi thu hồi đất

UBND thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đang lập phương án bổ sung tiền hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ ông Nguyễn Văn Thắng (trú phường Đông Mai) mà trước đây không đưa vào.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/mot-ho-dan-duoc-bo-sung-tien-ho-tro-khi-thu-hoi-dat-863465.html

Năm 2018, hộ ông Thắng bị thu hồi gần 290 m2 đất nông nghiệp ở khu Trại Thành để làm Khu công nghiệp Đông Mai. Tuy nhiên, chính quyền chỉ bồi thường về đất chứ không hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định.

Sau khi ông Thắng khiếu nại, tháng 6-2019, chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ra quyết định không chấp nhận yêu cầu của ông Thắng. Ông Thắng đã tiếp tục khiếu nại lên tỉnh.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh này, đất của gia đình ông Thắng bị thu hồi là đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, không có tranh chấp, nằm ngoài quỹ đất công ích của địa phương. Đoàn xác minh đã tổ chức đối thoại giữa ông Thắng, phường Đông Mai và thị xã Quảng Yên nhưng địa phương không đồng ý hỗ trợ chuyển đổi đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ ông Thắng.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng căn cứ Nghị định 43/2014, đất của ông Thắng thuộc trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo quy định tại Nghị định 01/2017. Tỉnh yêu cầu thị xã Quảng Yên bổ sung chính sách hỗ trợ cho hộ ông Thắng.

Ước tính số tiền hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, cho biết ông đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập phương án bổ sung phương án hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho hộ ông Nguyễn Văn Thắng theo kết luận của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, từ tháng 10-2018, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản đề nghị UBND thị xã Quảng Yên thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho một số hộ dân có đất nông nghiệp khai hoang bị thu hồi tại xã Sông Khoai, tương tự như hộ ông Thắng.

HOÀNG HÀ

Tìm kiếm:✨

  • UBND thị xã Quảng Yên, Nghị định 43/2014, Đông Mai, Trại Thành, Khu công nghiệp Đông Mai, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, Sông Khoai, Nguyễn Văn Thắng, Lập phương án, Quảng Yên, Trần Đức Thắng, UBND tỉnh Quảng Ninh, Khai hoang, Công ích, Hộ dân, Thu hồi, Khiếu nại, Chuyển đổi, Trồng cây, Quỹ đất