Sunday, October 20, 2019

Báo PLO: Doanh nghiệp vẫn bị thanh tra, kiểm tra nhiều lần

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Văn bản nêu rõ:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/kinh-te/quan-ly/doanh-nghiep-van-bi-thanh-tra-kiem-tra-nhieu-lan-865149.html

Ngày 17-5-2017, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng; báo cáo kết quả trong tháng 11-2019.

Mới đây Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết dù Thủ tướng Chính phủ đã quy định không kiểm tra doanh nghiệp quá một lần/năm nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn bị kiểm tra nhiều lần. Khi bị kiểm tra doanh nghiệp không còn tập trung và ảnh hưởng không tốt đến sản xuất kinh doanh. “Có nhiều trường hợp kiểm tra chỉ để… thương lượng; lực lượng kiểm tra chủ yếu là công an với phạm vi gần như hầu hết các lĩnh vực của doanh nghiệp. Cần chấn chỉnh, xóa bỏ hiện tượng này” - Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhấn mạnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cũng phản ánh thủ tục kiểm tra chuyên ngành quá nhiều phiền phức và tiêu cực. Do vậy, cần giám sát chặt chẽ các hành vi nhũng nhiễu tại cảng và có xử lý kiên quyết, kịp thời.

TÚ UYÊN

Tìm kiếm:✨

  • Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Trùng lặp, Nhũng nhiễu, Truyền đạt, Chấn chỉnh, Phiền phức, Phiền hà, Văn phòng chính phủ, Thanh tra chính phủ, Chồng chéo, Thanh tra, Chỉ thị, Thương lượng, Nguyễn Xuân Phúc, Xóa bỏ, Cảng, Sản xuất kinh doanh, Thủ tướng chính phủ, Nêu rõ, Tổng kết